Beesd voor elkaar brengt informele en formele zorg samen

Beesd voor elkaar brengt informele en formele zorg samen

Beesd voor elkaar is een lokaal Gemeenschapszorg-netwerk waarin vrijwilligers en professionele organisaties samenwerken. ‘We willen zorg en welzijn in Beesd verbeteren’, aldus coördinator Joanne Bredero. ‘Zo is er een gezamenlijke aanpak voor het organiseren van activiteiten voor kwetsbare ouderen.’

Zouden sociale wijkteams toegerust zijn om de verbinding tussen het formele en het informele circuit te leggen? Dat vroeg Bredero, beheerder bij buurtcentrum Klokhuis in Beesd zich tijdens de hervormingen in de zorg af. ‘Dat vraagt andere vaardigheden dan zorgprofessionals in de regel in huis hebben.’ Uit onderzoek van Movisie in 2016 bleek inderdaad dat de wijkteams er niet aan toekwamen. ‘Zo kreeg ik de gedachte dat een dorp of gemeenschap de krachten moet bundelen en samenwerken. De kiem voor Beesd voor elkaar was geplant. Met het Klokhuis – een onafhankelijke, laagdrempelige plek waar iedereen welkom is – als geschikt startpunt.’

Op basis van gelijkwaardigheid

‘Om te beginnen heb ik informele partijen zoals de kaartsoos, de voetbalvereniging en de dorpskrant bij elkaar gebracht. Het doel is de koppeling maken tussen het informele en formele circuit zodat een goede signaleringsfunctie tot stand komt. De sleutel is met elkaar samenwerken, van elkaar weten wat we doen en elkaar weten te vinden.’

Bredero is in 2015 gestart met Beesd voor elkaar. In dit Gemeenschapszorg-netwerk werken nu 37 partijen op basis van gelijkwaardigheid samen uit de informele en de formele lijn. Dit gaat om het kernteam, Welzijn Geldermalsen, de gemeente Geldermalsen en andere professionele organisaties op het gebied van zorg, welzijn, sport, recreatie, cultuur en educatie en de vrijwilligers. ‘Samen willen we de sociale cohesie en leefbaarheid in Beesd verbeteren.’

Voor elkaar

De rol van Bredero hierin is die van coördinator. Of, zoals ze het zelf noemt: ‘Een olievrouwtje. Ik sta boven de partijen en breng hen bij elkaar. Ik informeer hen over de stand van zaken en over ontwikkelingen via onze website, Facebook-pagina, de lokale krant, een mailinglist en posters. Zo maken we zichtbaar maken wat er gebeurt, ook voor de inwoners die niet zijn aangesloten bij een club of vereniging.’

‘De naam Beesd voor elkaar is door de aangesloten partijen bedacht. We hebben het voor elkaar en we doen het voor elkaar. Steeds vaker komen er reacties van mensen die het leuk en belangrijk vinden dat we dit doen en mensen die willen deelnemen. Zo ontstaat steeds meer een gemeenschapsgevoel.’

Beesd voor elkaar

Beesd voor elkaar is een concept van de Stichting Gemeenschapszorg Nederland. Stichting Gemeenschapszorg heeft als doel om de burgerorganisaties en professionele organisaties die actief zijn in een gemeenschap in één netwerk met elkaar te verbinden. Kijk ook op de website van Stichting Gemeenschapszorg Nederland

Kwetsbare ouderen

Bredero benadrukt dat bewust is gekozen om geen dorps- of wijkraad aan te stellen. ‘Daarmee creëer je een bestuurslaag en dat willen we juist niet. Iedereen is eigenaar van het netwerk en we streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen participeren.’ De gemeente maakt ook gebruik van de korte lijnen. Voor specifieke beleidsbeslissingen kan ze rechtstreeks in contact kan komen met de inwoners die het betreft.

‘In het geval van kwetsbare ouderen komen alle partijen in netwerk bij elkaar die activiteiten voor deze doelgroep organiseren. In plaats van als eilandjes te fungeren, kunnen we nu de krachten samenvoegen. Momenteel zijn we zover dat we de kwetsbare ouderen hebben geïdentificeerd, volgende stap is ze daadwerkelijk benaderen.’ De wens van Bredero is om dit concept verder uit te rollen in Nederland. ‘We zijn momenteel met verschillende gemeenten in gesprek.’

Meer weten?
Kijk op de website Beesd voor elkaar


Geplaatst op: 8 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 8 maart 2018