CenteringPregnancy creëert vangnet en stevige basis

CenteringPregnancy creëert vangnet en stevige basis

Interactie, vragen stellen, kennis en ervaringen delen en vooral veel plezier: in Huizen kiezen veel zwangere vrouwen niet langer voor individuele verloskundige controles, maar voor bijeenkomsten in groepsverband. CenteringPregnancy heet deze nieuwe vorm van verloskundige begeleiding. De resultaten mogen er zijn: moeders staan sterker in hun schoenen en steunen elkaar. Toen Verloskundecentrum Judith Govers CenteringPregnancy introduceerde, was de gemeente direct enthousiast. Beleidsadviseur Marloek de Greeff: ‘De eerste 1.000 dagen zijn zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.’

Sinds gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg kunnen ze bewuster op preventie inzetten. In Huizen is “ouders die in hun kracht staan en elkaar helpen” een van de doelen. Met het post- en prenataal netwerk en het eerstelijnsnetwerk Jeugdlijn1 had de gemeente al een goede basis. ‘In het post- en prenataal netwerk komen partijen rondom de geboorte, zoals het CJG, het consultatiebureau, de verloskundigen, ziekenhuizen en kraamzorg, regelmatig bij elkaar, om de samenwerking te bevorderen’, vertelt Marloek. ‘Jeugdlijn 1 is een netwerk van scholen, het CJG, zorgcoördinatoren en alle andere partijen die kinderen zien.’ Een goede basisstructuur kan echter ook een valkuil zijn. ‘Dan bestaat al snel de neiging te denken “het zit wel goed”.’ De gemeente Huizen deed dat heel bewust niet. ‘We zagen dat preventie en geïndiceerde zorg nog 2 gescheiden werelden waren. Dat kan beter. Daarom hebben wij in aanloop naar de transformatie met alle partijen in de netwerken een gesprek gevoerd.’ Met een goed inzicht in het veld – wie doet wat en waar zijn verbindingen mogelijk – en een overzicht van al dan niet kansrijke initiatieven als resultaat.

Moeders die voor elkaar klaarstaan

Een van de gesprekspartners was verloskundige Judith Govers. Marloek: ‘Ze vertelde dat ze bezig was CenteringPregnancy in haar praktijk te introduceren, verloskundige begeleiding in groepsverband in plaats van individuele controles. Ze sprak er heel bevlogen over.’ In Amerika, waar de methode is ontwikkeld, zijn al veel goede resultaten met CenteringPregnancy behaald. Onderzoek laat zien dat zwangere vrouwen sterker in hun schoenen staan en aan het eind van de rit samen een hechte groep vormen van moeders die voor elkaar klaarstaan. ‘We waren meteen enthousiast, want het sluit zo mooi aan bij wat wij willen. Namelijk dat ouders elkaar helpen.’

Maatschappelijk rendement

In hetzelfde gesprek kwam ook een belangrijk knelpunt naar voren: de financiën. ‘Verloskundigen krijgen een vaste vergoeding voor de medische begeleiding van een zwangerschap’, legt Marloek uit. ‘Die is echter ontoereikend voor CenteringPregnancy.’ De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen maakt zich bij de NZa hard voor vergoeding van dit specifieke aanbod. ‘Zo ver is het echter nog niet. Terwijl het maatschappelijk rendement van CenteringPregnancy hoog is. Zwangerschappen verlopen beter, moeder en kind zijn gezonder, ouders zijn beter voorbereid. Daar hebben zoveel andere partijen die zorg en ondersteuning aan moeder en kind geven baat bij. Maar omdat dit rendement moeilijk meetbaar is, blijft de bekostiging een schemerig gebied.’

Subsidieaanvraag

Huizen besloot niet op een reguliere vergoeding te wachten en keurde de subsidieaanvraag van Verloskundecentrum Judith Govers goed. Best een bijzondere beslissing, want het is niet gebruikelijk dat een partij die al een vergoeding krijgt – in dit geval van de NZA – een bijdrage van een gemeente ontvangt. ‘Er was wel wat overredingskracht nodig om de andere wethouders te overtuigen’, geeft Marloek toe. ‘Maar uiteindelijk stemde het hele college in. Als gemeente vinden wij het heel belangrijk dat dit geweldige groepsaanbod kan blijven bestaan en groeien. De eerste 1.000 dagen zijn zo belangrijk voor een kind. Dat ouders zich daar goed op kunnen voorbereiden en ondersteuning snel voorhanden is, is pure winst.’

Contact via WhatsApp

In Huizen draait CenteringPregnancy nu een jaar, binnenkort gaat de zestiende groep van start. En de positieve effecten zijn duidelijk zichtbaar. Marloek vertelt bijvoorbeeld over de kersverse moeder die de zorg voor haar kindje erg zwaar vond. ‘Haar groep ontfermde zich direct over haar. De andere moeders bezochten haar om de beurt en hielpen haar er bovenop.’ Het bewijst dat de groepen ook na de zwangerschap contact houden. Iets dat gestimuleerd wordt door het gebruik van WhatsApp. Elke groep maakt al aan het begin een WhatsAppgroep aan. Blij is Marloek ook met de verbinding die met het reguliere preventieve aanbod wordt gelegd. ‘Vanuit CenteringPregnancy krijgen de aanstaande ouders 2 workshops van het CJG aangeboden: Contact met je (aanstaande) baby en Klaar voor het ouderschap. Cursussen waarvoor we ouders tot voor kort moeilijk wisten te motiveren. Nu ligt het aantal deelnemers aanzienlijk hoger. En dat leidt weer tot beter geïnformeerde ouders die het CJG weten te vinden als ze vragen hebben.’

CenteringParenting

Met het consultatiebureau en het CJG werkt de gemeente nu aan een vervolg op CenteringPregnancy: CenteringParenting. ‘We willen een logisch vervolg creëren. Dat kan door de CenteringPregnancy-groepen in hun geheel te benaderen. Nu biedt het CJG ze na de laatste groepsbijeenkomst al de cursus Baby in huis aan, 4 bijeenkomsten van 2 uur over onderwerpen als huilen en troosten, slapen, spelen en ontwikkeling, zorg en werk. Ook nodigt het CJG de groepen uit om naar het wekelijkse Mama-café te komen en daar ervaringen uit te wisselen en leuke lezingen en workshops te volgen.’ De wens voor de toekomst is ook de bezoeken aan het consultatiebureau in groepsverband te organiseren. ‘In ieder geval in het eerste jaar. Wat planning en opleiding van de medewerkers betreft is dat nog een uitdaging, maar het is wel ons doel. We willen op alle mogelijke manieren de kans vergroten dat ouders de juiste informatie krijgen. Dat ze bovendien ervaren dat elke ouder tegen dingen aanloopt en wel eens twijfelt. En dat er altijd iemand is waarmee ze dat kunnen delen.’

CenteringPregnancy in het kort: de reguliere verloskundige zorg bestaat uit een intake van een uur en ongeveer 12 vervolgconsulten van een kwartier. Tijdens deze consulten geeft de verloskundige de nodige medische zorg en beantwoordt een paar vragen. Tijd om dieper op onderwerpen als ouderschap, veranderingen, gezonde voeding, leefstijl en
opvoeding in te gaan is er niet. CenteringPregnancy biedt die tijd wel. Na een individuele intake bij de verloskundige, vinden de vervolgcontroles in een groep plaats. Acht tot 14 zwangere vrouwen met een vergelijkbare zwangerschapsduur vormen samen een groep. Tijdens de zwangerschap zijn er in totaal 9 bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens deze bijeenkomsten verricht de verloskundige de reguliere controles, daarnaast is er vooral ruimte voor interactie, kennis en ervaringen delen, vragen stellen en plezier. De laatste maand van de zwangerschap zijn de controles weer individueel. Na de bevalling vindt nog een laatste groepsbijeenkomst plaats voor de moeders met hun baby’s. CenteringPregnancy is overigens niet “verplicht”, vrouwen kunnen ook de reguliere individuele route volgen. In Verloskundecentrum Judith Govers is de verhouding ongeveer 70% CenteringPregnancy en 30% regulier.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op Centering Healthcare

Publicatie

Het ministerie van VWS en de VNG hebben 15 wethouders Jeugd uitgenodigd hun successen op het gebied van jeugdpreventie te delen. Samen willen we een positieve beweging naar meer preventie op gang brengen. Dit gebeurt door koplopers bij beleid (Rijk en regio), kennis (4 landelijke kennisinstituten) en praktijk (15 gemeenten) te verbinden in een koplopersnetwerk jeugdpreventie. De eerste 15 voorbeelden met werkende factoren zijn samengebracht in een publicatie: ‘Van nul tot later als ik groot ben | Gemeenten investeren in kansen voor jongeren’.


Geplaatst op: 5 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2017