City Deal ‘Inclusieve Stad’: nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen 

City Deal ‘Inclusieve Stad’: nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen 

‘Er zijn mensen die hun verkeersboete best willen betalen, maar dat gewoonweg financieel niet kunnen opbrengen’, vertelt Jeroen Jonker, senior beleidsadviseur bij de gemeente Enschede en projectleider van de City Deal Enschede. ‘We zien in onze steden dat deze mensen in de knel kunnen komen door oplopende incassokosten, waardoor er weer problemen ontstaan op andere vlakken zoals werk, gezondheid of opvoeding. Daarom kijken we samen met het CJIB of we beter kunnen samenwerken ten aanzien van de groep kwetsbare gezinnen en een oplossing kunnen vinden.’

Inclusieve Stad

Dat is een van de voorbeelden die voortvloeit uit de City Deal ‘Inclusieve Stad’, waar de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en de ministeries van BZK, SZW en VWS in maart voor hebben getekend. Later zijn ook OCW en VenJ erbij aangesloten.

Botsende wet- en regelgeving

Sinds de Participatiewet, de decentralisatie van Jeugdzorg en de nieuwe Wmo een feit zijn, moeten gemeenten deze drie wetten in samenhang uitvoeren. De uitvoering van de individuele wetten verloopt goed, maar er zijn ook gezinnen in Nederland die met meerdere wetten te maken hebben. In de gevallen dat de verschillende wet- en regelgeving met elkaar botst, laat de hulp en ondersteuning te wensen over. Om te komen tot nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen is de City Deal opgezet.

Gezin minder goed af

‘Zo is er een voorbeeld van een vader die in een schuldregeling zat en zijn auto moest verkopen, omdat de kosten te hoog werden, vervolgt Jonker. ‘Daardoor kon hij zijn kinderen niet meer naar het speciaal onderwijs brengen. Vervolgens betaalde de gemeente uit een ander potje leerlingenvervoer om de kinderen naar school te krijgen. Dat betekende hogere kosten voor de gemeente terwijl het gezin minder goed af was.’

Leefwereld burgers als vertrekpunt

Elk van de vijf aangesloten gemeenten neemt twintig praktijkcasussen van wijkteams onder de loep. Jonker: ‘Bij al die gevallen kijken we waar het botst en schuurt door verschillende uitvoeringspraktijken en regelgeving. Het vertrekpunt is de leefwereld van de burgers, niet de regels en systemen.’

Concrete uitwerkingen volgen

Eind juni vond in Enschede een bijeenkomst plaats waarin Jonker de voorlopige rode draden heeft gepresenteerd aan de betrokken partijen. ‘De andere City Deal-gemeenten hebben eenzelfde proces doorlopen. De opbrengsten uit alle gemeenten worden beschreven in de rapportage die na de zomer van 2016 verschijnt , evenals vernieuwende experimenten en voorstellen voor verbeteringen in werkwijzen of regels om professionals meer armslag te geven. Een tipje van de sluier is dat er best veel mogelijk is, maar dat we het makkelijker en minder tijdrovend moeten maken voor wijkteamprofessionals om die mogelijkheden ook echt te benutten.’

Constructieve oplossingen

Jonker vindt het mooi aan de City Deal dat het echt samen wordt gedaan met ministeries, gemeenten en de wijkteams. Deze manier van samenwerken is vrij uniek. Ook zijn de partijen met onder andere de Belastingdienst en zorgverzekeraars in gesprek voor maatwerkroutes. ‘Het gezamenlijk optrekken maakt veel energie los. Zo komen we tot constructieve, creatieve oplossingen.’

Meer weten?


Geplaatst op: 19 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 15 juli 2016