Congres Sturen op Geluk in Schagen: ‘We gaan terug naar de bedoeling’

Congres Sturen op Geluk in Schagen: ‘We gaan terug naar de bedoeling’

De gemeente Schagen heeft een primeur: als eerste gemeente in Nederland stelt Schagen het geluk van de burger centraal in het beleid. Ieder punt van de gemeentelijke begroting wordt getoetst aan de vraag of het bijdraagt aan het geluk van de inwoners van de gemeente Schagen.

We doen het samen

Er komen geluksbudgetten voor minima, er worden gelukslessen gegeven op Schagense scholen, er is een wethouder en een projectleider Geluk. Donderdag 5 oktober organiseerde Schagen in samenwerking met EHERO de conferentie ‘Lokaal sturen op Geluk’. Om ervaringen te delen én om anderen aan te sporen hetzelfde te doen. Jan Steven van Dijk, wethouder financiën en geluk: ‘Dit is de meest essentiële taak van de gemeente. Maar we kunnen én willen het niet alleen doen.’

Handvatten bieden voor geluk

Kun je er als gemeente voor zorgen dat je inwoners gelukkig zijn? Nancy Peeters, projectleider geluk: ‘We kunnen niet altijd persoonlijk ongeluk wegnemen. Maar we kunnen wel omstandigheden beïnvloeden en bijvoorbeeld onze jeugd vaardigheden aanleren die de kans op geluk groter maken. Wij willen deze koers heel graag doorzetten. Het zou mooi zijn als we dit kunnen doen met meerdere instellingen, bedrijven en organisaties, of zelfs andere gemeenten. Want met elkaar hebben we veel meer raakvlakken met de inwoners voor wie we het doen.’

Geluksprofessor

De ochtend werd gevuld met sprekers. ‘Geluksprofessor’ Ruut Veenhoven gaf een college over geluk als levensvoldoening en hoe daarop te sturen, zowel gemeentelijk als persoonlijk. Hij verdeelde levensgeluk in twee componenten: gevoelsgeluk (stemmingsniveau) en verstandsgeluk (tevredenheid). Het verhogen van geluk is als gemeente een relevant – zo niet het hoogste – doel. Bovendien zijn stemmingsniveau en tevredenheid onder inwoners over het algemeen goed meet- en vergelijkbaar.

Jan Peter Balkenende

De tweede spreker van de ochtend was oud-premier Jan Peter Balkenende. Hij besprak hoe Nederland langzaam verschuift van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het sturen op geluk is hierbij een nieuwe dimensie: veel vaker ligt de focus op werkgelegenheid of financiële zelfredzaamheid. Maar morele waarden worden wereldwijd steeds belangrijker, zowel voor grote multinationals als voor landen. Wat draag je bij aan de wereld? What is your legacy? Dit uitte zich de laatste jaren onder andere in de Global Development Goals. ‘Maar grote globale doelen gaan pas werken als ze lokaal invulling krijgen’, aldus Balkenende. ‘En daarom is wat Schagen doet zo belangrijk’.

Tafeldiscussie

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een tafeldiscussie tussen de hosts van de middagworshops: wethouder Jan Steven van Dijk, werkgelukcoach Loubna Zarrou, kunstenaar Jeroen Fikkers, Aad Francissen van Arcon, Michiel Hobbelt van Duurzaam Geluk, biologiedocent Jacqueline Boerefijn en oud-burgemeester van Haarlem Bernd Snijders.

Het stokje wordt overgedragen

De middag vulde iedereen naar eigen voorkeur in. Na een heerlijke lunch waren er drie blokken met vijf workshops waaruit gekozen kon worden. Het werd een interactieve middag met discussies, opdrachten en quizzen. Aan het einde van de dag droeg burgemeester van Schagen Marjan van Kampen het geluksstokje (in dit geval een houten tulp – we waren tenslotte in de bollenstreek) over aan de Gemeente Tiel. Want de belangrijkste boodschap van het congres was: spread the word – of, beter gezegd: het geluk!

Veel positieve reacties

En dat is gelukt, volgens Nancy Peeters. ‘Over geluk praten doe je niet zo snel. Bij sommige mensen roept het toch nog een vorm van irritatie op: al dat zweverige gedoe. Maar bezig zijn met geluk wordt steeds normaler, het wordt een steeds minder vies woord. We hebben de wind mee wat betreft de sfeer in onze samenleving. We hebben zo veel positieve reacties gekregen op de conferentie. Mensen vinden het verfrissend en zijn enthousiast over wat we doen en hoe. Maar het is natuurlijk vooral belangrijk wat onze inwoners ervan merken. Het is natuurlijk altijd al de bedoeling om er als gemeente te zijn voor je inwoners, maar gaandeweg zijn er zoveel dingen bedacht om dat te doen, zoveel procedures, dat we de basis een beetje zijn vergeten. We gaan nu weer terug naar de bedoeling.’


Geplaatst op: 12 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 17 oktober 2017