Giraffa NETWERK een succes voor strategisch HRM

Giraffa NETWERK een succes voor strategisch HRM

Sinds enkele jaren kent ZorgpleinNoord het Giraffa Netwerk. Een exclusief netwerk voor hoofden HRM die op strategisch niveau samenwerken aan de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Nederland. Daarbij zoeken zij voortdurend naar goede voorbeelden vanuit andere sectoren om hiervan te kunnen leren. Tijdens een gesprek licht Dette Schouten, regiomanager bij ZorgpleinNoord en oprichter van het Giraffa Netwerk, het bijzondere karakter van dit netwerk toe.

Hoe is het Giraffa Netwerk ontstaan?

Eind 2014 zijn we bij ZorgpleinNoord gestart met het Giraffa Netwerk. In die tijd worstelden diverse leden met reorganisaties en sociale plannen door bezuinigingen en nieuwe werkvormen in het sociaal domein. Uit gesprekken met de leden bleek dat hoofden HRM de behoefte voelden hierover te sparren met andere (strategisch) HRM’ers in de regio. Tegelijkertijd hield het VHPGnetwerk, waar hoofden HRM eerder bij elkaar kwamen, op te bestaan. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het Giraffa Netwerk waarin we, zeker in het eerste jaar, veel aandacht hebben besteed aan thema’s die aansloten op de reorganisaties die plaatsvonden – zoals meer doen met minder mensen en onderhandelingen met vakbonden. Inmiddels zijn deze tijden voorbij en bespreken we in het Giraffa Netwerk innovaties en andere actuele thema’s.

Waar komt de naam Giraffa vandaan?

Giraffa verwijst naar de giraffe, het hoogste dier ter wereld. Net als de giraffe moeten hoofden HRM een lange nek hebben, zodat zij vanuit een ‘helicopterview’ kunnen waarnemen en handelen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat hoofden HRM met hun voeten in de klei blijven staan, oftewel in verbinding blijven met de dagelijkse praktijk. Tenslotte is de unieke huid van de giraffe een metafoor voor het ho0fd HRM, die altijd op zoek is naar ‘kleurrijke en vernieuwende perspectieven’. De giraffe staat dus symbool voor de kwaliteiten en persoonlijkheid van de HR-strateeg.

Wie nemen deel aan het Giraffa Netwerk?

Giraffa bestaat uit ongeveer 40 hoofden HRM die door ZorgpleinNoord worden uitgenodigd om deel te nemen aan het netwerk. Aangezien men alleen op uitnodiging kan deelnemen wordt de exclusiviteit van het netwerk, en daarmee het strategische niveau van bijeenkomsten, gewaarborgd. Bij het uitnodigen van (nieuwe) hoofden HRM wordt altijd gezocht naar balans. Wij zijn continu bezig om branches, achtergronden en karakters van hoofden HRM ‘te matchen’. Door hier voortdurend aandacht aan te schenken, is het Giraffa Netwerk zo samengesteld dat men elkaar aanvult. Op deze manier blijft het netwerk voor iedereen interessant.

Wat maakt Giraffa zo bijzonder?

Naast de exclusiviteit van het netwerk, onderscheidt Giraffa zich door de innovatieve thema’s die centraal staan. De keuze voor deze strategische thema’s is ieder jaar een democratisch proces is. Deelnemers dragen zelf actuele thema’s aan en stemmen welke thema’s dat jaar op de agenda staan. De gemene deler is dat de gekozen thema’s inspelen op de actualiteit en vaak naar innovatieve oplossingen wordt gekeken. Een ander bijzonder element in dit netwerk is de verbinding die met andere sectoren wordt gelegd.

Het delen van kennis en ervaringen van andere sectoren en daarvan leren is tevens de doelstelling van Giraffa. De sector zorg en welzijn is behoorlijk intern gericht, terwijl er zoveel kennis en ervaring buiten de sector te vinden is. Met het Giraffa Netwerk leggen wij de verbinding met andere sectoren om ook elders innovatieve ideeën op te doen. Dit is tamelijk uniek voor deze sector.

Hoe haal je kennis en ervaring van buiten naar binnen?

Op de eerste plaats beschikt de voorzitter, Heleen van Balen, over een groot netwerk buiten zorg en welzijn. Samen met ons netwerk binnen zorg en welzijn zorgen wij voor veel mogelijkheden om het interne en externe netwerk te combineren. Bij ieder thema wordt vooraf bekeken welke organisatie daar op innovatieve wijze mee bezig is. Die organisaties worden uitgenodigd om daar over te vertellen. Tijdens bijeenkomsten is er dus altijd een externe spreker. Daarnaast bespreekt iemand uit het eigen netwerk het thema vanuit de eigen (zorg) praktijk. Zo vindt uitwisseling tussen zorg en welzijn en met de buitenwereld plaats over strategische HR thema’s. We halen dus niet alleen kennis van buiten, we delen ook eigen ervaringen. Tijdens bijeenkomsten vindt er op die manier een soort kruisbestuiving plaats.

Wat zijn belangrijke effecten van het Giraffa Netwerk?

Het Giraffa Netwerk kan zich op grote populariteit verheugen onder de deelnemers. Daarbij heeft het netwerk een inspirerende werking waarbij innovatieve ideeën worden vertaald naar de dagelijkse praktijk van zorg en welzijn. Ook heeft Giraffa ertoe geleid dat een coöperatie van werkgevers is gevormd die samen HR-automatiseringssystemen inkopen. Het Giraffa Netwerk biedt het podium waarop dat kan plaatsvinden.

Welke tips kun je delen om een netwerk als Giraffa op te zetten?

Om een vergelijkend netwerk ergens anders op te zetten moet je met verschillende elementen rekening houden. Cruciaal is het om aan te sluiten bij externe netwerken in de regio. Via Heleen van Balen hebben wij toegang tot diverse netwerken buiten de zorg en welzijn. De doelstelling is immers kennis en ervaring van buiten te delen en daarvan te leren. Verder is het van belang dat de opkomst zo hoog mogelijk is. Zo weten wij dat de woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 de grootste kans op een mooie opkomst biedt. Daarnaast moet de groep evenwichtig zijn samengesteld en is het van belang dat HR strategen zelf de thema’s kiezen. Zo creëer je eigenaarschap onder de deelnemers. Ten slotte valt of staat het Giraffa Netwerk met de ambitie de zorg verder te innoveren, straal dat ook uit!

Download het gehele artikel (bron: Regioplus): Best practice ZorgpleinNoord


Om mooie initiatieven vanuit de regio’s onder de aandacht te brengen, heeft RegioPlus best practices beschreven. Deze geven weer welke betekenisvolle arbeidsmarktprojecten Zorg en Welzijn er in de regio plaatsvinden.


Geplaatst op: 11 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 22 november 2017