HartWacht: 24-uurs telecardioloog op de smartphone

HartWacht: 24-uurs telecardioloog op de smartphone

Hartpatiënten voelen zich vaak onzeker. Dat kan leiden tot een spoedbezoek aan de cardioloog of de spoedeisende hulp. Soms is er niets aan de hand, en gaan ze gerustgesteld naar huis. Soms blijkt dat er eerder ingegrepen had moeten worden. Hartpatiënten van Cardiologie Centra Nederland (CCN) kunnen thuis controleren of alles goed gaat. Dat doen ze via HartWacht, een thuis-meetprogramma dat CCN heeft opgezet in samenwerking met FocusCura en Zilveren Kruis.

Probleem

Het aantal patiënten met chronische hartklachten neemt toe. Hierdoor neemt de druk op de poli en SEH toe. Innovatiemanager Sebastiaan Blok: ’We zochten naar een manier om de artsen zo veel mogelijk te ontlasten door iets te bedenken waardoor zij alleen patiënten zien die ze moeten zien: voor het stellen van een diagnose, behandelingen en ingrepen.’

Blok werkt bij Cardiologie Centra Nederland, een organisatie van zelfstandige (poliklinische) behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Hij is intensief betrokken bij het HartWacht-programma.

Oplossing

Patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hoge bloeddruk krijgen meetapparatuur van de cardioloog. Afhankelijk van de klacht kan dat een hartritmemonitor zijn, een bloeddrukmeter en/of een weegschaal. Deze apparatuur is gekoppeld aan een applicatie op de smartphone of tablet. De gegevens die de patiënt meet worden direct automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van de patiënt en op afstand beoordeeld door een team van zorgprofessionals.

‘De software informeert de patiënt direct of alles goed gaat. Als de meetgegevens afwijken, kunnen de medewerkers van het HartWacht-team als het nodig is direct contact opnemen met de patiënt. De interpretatie van de meetgegevens en de terugkoppeling naar de patiënten wordt uitgevoerd volgens speciaal opgestelde protocollen. Dat gebeurt onder supervisie van een cardioloog.

Het HartWacht-team neemt contact op met de patiënt als de afwijkende meetgegevens aanleiding zijn voor aanpassing in het beleid of eventueel verder onderzoek. Patiënten kunnen natuurlijk ook zelf 24/7 contact opnemen als ze vragen hebben of onzeker zijn over de meetgegevens, bijvoorbeeld via beeldbellen.’

Resultaten

Inmiddels hebben ruim 500 patiënten van Cardiologie Centra Nederland ervaring opgedaan met HartWacht. Uit onderzoek blijkt dat ze er zeer tevreden over zijn. ‘Vooral de factor “ervaren veiligheid” scoort hoog. Patiënten voelen zich zekerder en het onnodige contact met de arts loopt sterk terug. Slechts een klein percentage wordt door het HartWacht-team op basis van de thuismetingen toch nog naar de arts verwezen. Daarnaast zien we veel verbetering. Zo heeft 70–80% van de patiënten met resistente – moeilijk behandelbare – hoge bloeddruk al snel de streefwaarde bereikt.’

Blok benadrukt dat dit de eerste resultaten zijn. Vervolgonderzoek moet bijvoorbeeld de precieze kosten- en batenverhouding uitwijzen. ‘We hebben fors geïnvesteerd in het HartWacht-team en de technische infrastructuur van het programma, maar uiteindelijk moet deze manier van zorg verlenen zich terugverdienen. Ik durf al wel te stellen dat het HartWacht-programma betere zorg zal leveren voor minder geld.’

Het vervolg

Dit jaar verwacht Blok het programma op alle 11 locaties van Cardiologie Centra Nederland te introduceren. Zilveren Kruis, VGZ, DSW, ONVZ en de Friesland Zorgverzekeringen vergoeden het HartWacht-programma. Blok is inmiddels ook met andere zorgverzekeraars in gesprek over vergoeding.

Meer weten?
Kijk op de website van Cardiologie Centra Nederland


Geplaatst op: 16 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018