Kant en klare palliatieve kit zorgt voor snelheid bij palliatieve sedatie

Kant en klare palliatieve kit zorgt voor snelheid bij palliatieve sedatie

Wat doe je als je snel medicatie nodig hebt voor een palliatieve sedatie, maar de medicatie en de instrumenten moeten vanuit verschillende hoeken komen? Acute hulpvragen worden vaak gefrustreerd door bureaucratie en dat is vervelend voor betrokken huisartsen en verpleegkundigen, maar vooral voor de patiënt. Het netwerk palliatieve zorg regio Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen werkt daarom met een eigen samengestelde palliatieve kit.

Huisartsen kunnen geconfronteerd worden met acute hulpvragen voor bestrijding van pijn en andere symptomen als onrust, angst en benauwdheid bij terminale patiënten. In de praktijk blijkt dat voor de inzet van hulpmiddelen, zoals infuuspompen en spuitenpompen met toebehoren, specifieke
aanvraagprocedures moeten worden gevolgd. Deze aanvraagprocedures belemmeren de aanvang van een snelle en adequate behandeling, en dat moest anders, besloten de betrokkenen al in 2004.

Palliatieve kit

Leanne Otto, werkzaam als coördinator bij het Netwerk Palliatieve Zorg. ‘In februari 2004 is het netwerk met de huisartsen en de aangesloten leden van het netwerk in gesprek gegaan over de werkwijze. Als er een sedatie plaats moest vinden, waren er verschillende dingen nodig, vanuit verschillende organisaties om daarmee te kunnen starten. Een pomp van de ene locatie, medicatie vanaf een andere locatie en ook nog materialen om te kunnen toedienen. Voordat je met een sedatie kon beginnen, was je al veel tijd kwijt. In 2004 zijn ze een werkgroep gestart en daaruit kwam het idee om in twee verpleeghuizen een eerste versie van de palliatieve kit neer te zetten. Die kon door de verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties van het netwerk opgehaald worden om samen met de huisarts in de thuissituatie in te zetten. Dit idee is echt ontstaan uit ongemak.’

Externe leverancier

Nu staan er op drie locaties – twee ziekenhuisapotheken en een apotheek in Tholen – acht kits klaar, met complete inhoud. Er zit een pomp en medicatie in, naaldjes, pleisters, gaas en andere benodigdheden. De apotheken vullen na gebruik de inhoud bij. Otto: ‘Op jaarbasis worden de kits nu ongeveer 150 keer ingezet. Dat is aanzienlijk.’ Omdat het netwerk al jaren werkt met de kits, heeft het inmiddels veel leerpunten doorlopen. In het verleden heeft het netwerk zelf een aantal pompen aangeschaft, maar deze pompen zijn ook onderhevig aan onderhoud, vandaar dat tegenwoordig de pompen geleverd worden door een externe leverancier. Zij zorgen dat de kits up-to-date blijven en waarborgen de continuïteit. Vergelijk het maar met een apk-keuring voor een auto.’

Scholingsprogramma

De kit heeft niet alleen te maken met de inhoud, maar ook met de kennis en kunde van de mensen die deze gebruiken. Naarmate er meer partijen in de zorg werkzaam zijn, komen de kits ook bij meer partijen terecht, waarbij niet iedereen bevoegd of bekwaam was. Als organisaties in onze regio de palliatieve kit willen werken, dan volgen de medewerkers van deze organisatie de training van het netwerk. Otto: ‘Naast de kit is er daarom een scholingsprogramma ontwikkeld, zodat iedereen beslagen ten ijs komt. In de loop der jaren zijn er meer thuiszorgorganisaties bijgekomen. Als een organisatie start met het gebruik van de kit, dan wordt de scholing door het netwerk verzorgd. Uiteindelijk blijven de organisaties wel verantwoordelijk voor de bevoegd- en bekwaamheid van hun medewerkers. Sommige organisaties erkennen dat zo’n sedatie niet hun core business is en die schakelen dan een andere organisatie in.’

Wie betaalt de pompen, wie onderhoudt ze?

Otto: ‘Dat speelde in het begin wel , maar nu wordt alles vergoed vanuit de zorgverzekering. De belangrijkste vraag gaat nu met name over de logistiek. Knelpunt is momenteel dat verpleegkundigen volgens de wet geen medicatie mogen vervoeren van de apotheek naar de patiënt thuis. Dit betekent dat nu de familie of de huisarts zelf de kit op moet halen in de apotheek en dat maakt het proces er niet makkelijker op.’


Geplaatst op: 25 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2017