Logeerhuis de Opstap: even op adem komen

Logeerhuis de Opstap: even op adem komen

Logeerhuis de Opstap is een logeerhuis in de stad Groningen. Het kenmerkt zich door een gezellige en huiselijke sfeer. Het huis biedt plek aan vijf gasten die bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname verder kunnen herstellen. ‘Ook kunnen mensen die van mantelzorg afhankelijk zijn in de Opstap logeren om daarmee de mantelzorger even te ontzorgen’, vertelt PR-medewerker Pieter Giezen. De Opstap wordt volledig gerund door vrijwilligers en is uniek in zijn concept.

‘Het logeerhuis kent eigenlijk twee soorten gasten’, aldus Giezen. ‘Wij noemen ze bewust gasten, want ze logeren bij ons. Ze zijn dus geen cliënten of patiënten.’ Logeerhuis De Opstap heeft herstelgasten en respijtgasten. Herstelgasten zijn mensen die zich na een ziekenhuisopname thuis nog niet kunnen redden. Bijvoorbeeld omdat er te weinig mantelzorg is of omdat de thuissituatie zich er niet voor leent. Denk aan gasten die herstellende zijn van een heupoperatie maar in een huis zonder lift wonen.

Respijtgasten

‘Respijtgasten zijn mensen die thuis worden verzorgd door een mantelzorger’, vervolgt Giezen. ‘Deze gasten zijn vaak permanent afhankelijk van mantelzorgers. Dat kan zwaar zijn voor hen. Een respijtgast kan een tijdje bij ons logeren, zodat de mantelzorger op adem kan komen (letterlijk: respijt krijgt)’.

De Opstap hanteert gastenprofielen om het karakter van een logeerhuis te waarborgen. Zo kunnen gasten drie weken aaneengesloten in het huis verblijven, zodat er zicht blijft op herstel en op terugkeer naar huis.

De Opstap-lr

Burgerinitiatief

In Nederland is zo’n logeerhuis relatief nieuw. Rotterdam en Alkmaar kennen vergelijkbare initiatieven, maar in het noorden van het land was zo’n opvangmogelijkheid nog relatief onbekend. Hoe is het huis dan zo ontstaan?

‘De Opstap is ontstaan vanuit een burgerinitiatief in 2015. Destijds kon een inwoonster van Groningen na ziekenhuisopname nergens terecht om verder aan te sterken. Deze mevrouw had ook geen netwerk om zich te laten ondersteunen. Toen zij hierover de gemeente benaderde, heeft deze naar een passende oplossing voor dit soort situaties gezocht, in nauwe samenwerking met Humanitas. Hieruit is Stichting logeerhuis de Opstap ontstaan. De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Inmiddels zijn zo’n vijftig personen bij de organisatie betrokken. De vrijwilligers worden vanuit Humanitas begeleid in hun werk.’

De opstap naar zelfstandigheid

Het logeerhuis dient dan ook als ‘opstap’ naar het zelfstandige leven in eigen woning. Vrijwilligers verlenen geen directe medische zorg. Als dat wel nodig is, dan schakelt de Opstap hiervoor de thuiszorg in. ‘De vrijwilligers zijn er juist voor een gesprek, een wandelingetje, of gewoon voor de gezelligheid. De vrijwilligers proberen de gasten, waar mogelijk, te (re)activeren door ze mee te laten helpen in het huis.
Samen boodschappen doen of helpen koken. We proberen gasten daarmee regie te laten houden over hun eigen leven.’

Giezen verwacht dat het initiatief navolging zal krijgen. ‘Tijdelijke herstel- en respijtzorg wordt in verpleeg- en verzorgingsinstellingen wel aangeboden, maar dan moet er een indicatie zijn dat mensen daar terecht kunnen. Bij ons mag iedereen komen logeren. Met of zonder medische indicatie. We hanteren een hele lage eigen bijdrage.’

Inmiddels is de Opstap ruim een jaar open. De belangstelling is in dat jaar sterk toegenomen. De gasten die in het huis logeerden, zijn bijzonder enthousiast over hun verblijf en over de inzet van de vrijwilligers. De Opstap was voor meerdere vrijwilligersprijzen genomineerd en won de regionale vrijwilligersprijs. 

Meer weten?
Meer weten over dit initiatief? Bezoek hier de website van de Opstap.


Geplaatst op: 5 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018