Mantelzorgmakelaar neemt regeltaken uit handen

Mantelzorgmakelaar neemt regeltaken uit handen

Naast de zorgtaken moeten mantelzorgers vaak van alles regelen rond wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Sinds 2006 kunnen zij daarvoor een zogenoemde mantelzorgmakelaar inschakelen. Hij of zij analyseert de situatie en biedt informatie. Ook zorgt de mantelzorgmakelaar voor ondersteuning in de vorm van persoonlijke of zakelijke dienstverlening. Vooral voor mantelzorgers die werk en zorg combineren is de mantelzorgmakelaar een uitkomst. Hij/zij ervaart minder stress, maar houdt wel regie over de zorg.

‘Mantelzorgmakelaars zijn vijftien jaar geleden bedacht in het kader van een Europese subsidieregeling’, vertelt vicevoorzitter Freke Schoemaker van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM).

‘Burgers konden hiervoor projecten indienen voor het makkelijker combineren van werk en zorg. Een van die ingediende initiatieven betrof de mantelzorgmakelaar en daarvan is na twee projectjaren een post hbo-opleiding gemaakt. Deze opleiding duurt 1 jaar. Daarbij ga je een keer in de veertien dagen naar school en studeer je voor de rest thuis. Veel deelnemers aan deze opleiding zijn zelf mantelzorger geweest, hebben in de zorg gewerkt of zijn maatschappelijk werker.’

Thuis in de zorgwereld

De mantelzorgmakelaar is uitstekend thuis in de zorgwereld. Na een eerste telefoongesprek volgt vaak een huisbezoek of gesprek op kantoor. Zo krijgt de mantelzorgmakelaar meer duidelijkheid over de vraag en achtergrond van de mantelzorger. ‘We bieden allereerst een luisterend oor, maar daar stopt het vaak niet bij. Een mantelzorgmakelaar kent heel veel mogelijkheden om de mantelzorgtaken te helpen verlichten. Samen maken we een overzicht van de taken van de mantelzorger.  Denk aan regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens bekijken we wat er nodig is om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning.’

Ze vervolgt: ‘We kunnen regeltaken van de mantelzorger overnemen, zoals het invullen van aanvraagformulieren, afspraken met instanties maken, brieven en bezwaarschriften schrijven. Allemaal zaken waar je je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je het al druk genoeg hebt met het zorgen zelf. Vooral mensen die werk en mantelzorg combineren, kunnen deze regeltaken als extra stressvol ervaren. Want als jij overdag op je werk bent, zit je natuurlijk niet te wachten op het eindeloos moeten bellen met instanties of invullen van formulieren voor degene voor wie je zorgt. Maar soms helpen we de mantelzorger al met het doorverwijzen naar het juiste loket. Wij weten namelijk precies waar iemand voor welke voorziening of zorg terecht moet.’

Aanvullende verzekering

Mantelzorgmakelaars kunnen vaak betaald worden uit de aanvullende zorgverzekering. ‘Veel zorgverzekeraars vergoeden dat’, laat Schoemaker weten. ‘Maar het is wel goed om dat eerst te checken en aan te vragen. Dat kunnen wij desgevraagd doen. Daarnaast heeft een aantal gemeenten een contract met een mantelzorgmakelaar gesloten. Of is een mantelzorgmakelaar verbonden aan een Steunpunt Mantelzorg. In die gemeenten kunnen mantelzorgers een gratis beroep doen op de mantelzorgmakelaar.’

Zowel particulieren als bedrijven kunnen de mantelzorgmakelaar inschakelen. Meer informatie hierover en over de post hbo-opleiding staat op de website van de vereniging.


Geplaatst op: 10 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 10 juli 2017