Meedoen met en zonder dementie bij FIER&

Meedoen met en zonder dementie bij FIER&

Bij FIER& staat een dementievriendelijk Deventer centraal. Mensen met en zonder dementie kunnen zich opgeven als vrijwilliger, en deelnemen aan verschillende activiteiten. Wat deed je altijd al graag, en hoe past dat in een leven met (beginnende) dementie?

Lia van Nimwegen is projectleider bij FIER&, en jaagt het project aan. Vorig jaar is het idee ontstaan, van Nimwegen: ‘Eigenlijk kent het een frisse oorsprong, we zijn begonnen vanuit de vraag.’ Medewerkers van sociale wijkteams en een casemanager dementie, signaleerden dat mensen met beginnende dementie zich al gauw terugtrekken uit de samenleving. van Nimwegen: ‘Bij beginnende dementie is de stap naar zorg nog veel te groot, maar aandacht is wel nodig.’

Wat kun je met dementie?

Bij FIER& bestaat een combinatie van gezonde mensen, en mensen met dementie. Waarom is daarvoor gekozen? ’Omdat het langer thuiswonen ook betekent dat mensen langer moeten kunnen meedoen. Als je verlangt dat mensen langer thuiswonen, is het doorslaggevend of iemand daar nog prettig leeft. Of dat nou met vrijwilligerswerk is, of zingen in een zangkoor.’

Van Nimwegen vervolgt: ‘Als je al vrijwilligerswerk deed, hoe kun je dat dan ook met dementie blijven doen? Zeker in het beginstadium kun je dat goed, mits de organisatie ermee om kan gaan.’ Mensen met beginnende dementie worden door FIER& gematcht en begeleid bij het vinden van activiteiten of vrijwilligerswerk.

Om organisaties, verenigingen en instanties in Deventer hiermee op weg te helpen, wordt er op 26 september een workshop georganiseerd. ‘Zowel sport-, cultuur- als buitenorganisaties worden uitgenodigd. Waaronder formele als ook meer informele verenigingen en organisaties’

Betrokkenheid van de doelgroep

Mensen met dementie komen die dag zelf vertellen wat hun ziekte nou eigenlijk inhoudt. Van Nimwegen: ‘Er is groot enthousiasme onder de groep zelf om betrokken te worden bij de uitvoering.’ Een studente Toegepaste Psychologie bij Saxion doet haar afstudeeronderzoek bij FIER&, en heeft inmiddels zo’n 40 dementerenden gesproken. De wensen van de dementerenden komen niet altijd overeen met dat wat zogenaamd goed voor ze is.

‘Er wordt vaak van ze verwacht te gaan sporten, omdat het goed voor ze is. Maar niet iedereen zit daar op te wachten.’ Ook activiteiten als sjoelen en spelletjes bingo worden maar al te vaak aangeboden, ‘terwijl er zoveel meer is,’ zegt van Nimwegen. ‘We gaan uit van de eigen wens en interesses, wat vindt iemand zelf prettig om te doen?’

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Er is bewust voor gekozen om de focus juist niet op de ziekte te leggen. Van Nimwegen: ‘Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, dat is een manier om het voor iedereen prettig te maken. Als iemand met een bepaalde aandoening wordt geacht zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, moet het mogelijk zijn mee te blijven doen. Dan moet je niet van de ziekte uitgaan, maar kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Een uitdaging voor iedereen!’

Verrassende activiteiten

‘We zijn nu vanuit FIER& bezig met een project met iemand die heel goed kan schrijven. Helaas is hij vanwege zijn dementie de structuur wat kwijt.’ Er is een match gemaakt met iemand die interviews kan afnemen. Nu wordt hij begeleid in de structuur van het verhaal en kan hij toch schrijven.

Van Nimwegen: ‘Organisaties zijn gauw geneigd om te denken voor iemand.’ Bijvoorbeeld: ‘Het is zo goed voor u om te fietsen,’ terwijl je ook kunt vragen ‘wat vindt u prettig om te doen?’ Van Nimwegen legt uit: ‘Enerzijds gaan we uit van wat iemand leuk vindt om te doen en waar hij of zij interesse in heeft. Anderzijds hoe iemand daarmee de aansluiting vindt in de maatschappij en de samenleving.’


Geplaatst op: 2 augustus 2018
Laatst gewijzigd op: 2 augustus 2018