‘Door anders te kijken kunnen we mensen met chronische pijn helpen beter te functioneren’

‘Door anders te kijken kunnen we mensen met chronische pijn helpen beter te functioneren’

Van fysiotherapeut, naar oefentherapie, naar orthopeed. Mensen met chronische pijnklachten worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, met oplopende zorgkosten als gevolg. Veel verschillende disciplines en behandelaars richten zich op de behandeling van chronische pijn. Daarnaast verschilt de manier waarop patiënten met de klachten omgaan erg. Daardoor is het voor de verwijzend arts moeilijk om dé behandeling te vinden die het beste past bij de patiënt. Als oplossing zetten het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Adelante Zorggroep het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg op.

Het idee achter het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg is om huisartsen en specialisten met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het netwerk is transmuraal, waarbij de eerste, tweede en derdelijnszorg samenwerken. Jeanine Verbunt is hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en revalidatiearts bij Adelante en heeft meegeholpen met het opzetten van het netwerk. ‘Als iemand met pijnklachten bij de huisarts of een specialist komt, zorgen we dat we daar allemaal met dezelfde bril naar kijken.’

Door een andere bril kijken

Nog vaak worden mensen met chronische pijnklachten vooral met een medische bril bekeken, legt Jeanine uit. ‘Er wordt gekeken hoe je de ziekte kunt genezen. Maar de grote groep mensen waarbij we de pijn niet weg kunnen nemen, bieden we zo geen oplossing. Mensen worden van de een naar de ander gestuurd. Door anders te kijken kunnen we ziekte uitsluiten, maar meteen ook zorgen dat mensen leren omgaan met klachten en niet langer in het medische circuit blijven zoeken.’

Medisch circuit

Dat medische circuit kan vermoeiend zijn voor patiënten, zeker als ze al veel behandelingen hebben gehad. ‘Mensen raken gefrustreerd, hebben al zoveel geprobeerd en nergens iets gevonden waarmee ze verder kunnen. Mensen met complexe problemen komen soms pas na een aantal onsuccesvolle behandelingen op de juiste plek, waar ze de behandeling ontvangen die het best aansluit.

Werken vanuit één visie

Het probleem is ook dat verschillende dokters en therapeuten de patiënt met de beste bedoelingen helpen met adviezen en behandelingen, maar niet allemaal dezelfde visie hebben op pijn. Voor patiënten is dat ingewikkeld. Daarom werkt in het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg iedereen vanuit één visie, die onderbouwd is vanuit de wetenschap.’ Het Netwerk Pijnrevalidatie moet een kwaliteitskenmerk worden, legt Jeanine uit. ‘We zijn nu nog bezig met een pilot, maar straks maken deelnemers alleen onderdeel uit van het netwerk als ze speciale scholing hebben gevolgd en vanuit een eenduidige visie werken.’

Sneller op de goede plek

Zo kunnen mensen binnen het netwerk sneller de juiste behandeling krijgen en dat is uiteindelijk ook goedkoper. ‘Ze zitten sneller op de goede plek. Bij mensen met chronische pijn is het vaak zo dat eerst fysiotherapie wordt geprobeerd, dan oefentherapie, dan een andere fysiotherapeut, dan een orthopeed. Maar de pijn blijft. Daar gaan veel zorgkosten in om. Terwijl je bij een groot percentage van die patiënten misschien niets aan de pijn kunt doen.’

Anders omgaan met pijn

Behandelaars binnen het netwerk leren om de ziekte op een andere manier te bekijken, maar ook te behandelen. ‘We willen mensen zoveel mogelijk in de eerste lijn behandelen. Maar juist bij mensen die het risico lopen slecht te functioneren, schakelen we sneller naar intensievere revalidatiezorg. Zo vermijden we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Iedereen krijgt de behandeling die het best bij hem of haar past. Bij mensen met chronische, onbehandelbare pijn focussen we meer op hun functioneren en hoe we hun gedrag kunnen veranderen.’

Meedoen in de maatschappij

Het doel is mensen ondanks de pijn hetzelfde leven te kunnen laten leiden als anderen. ‘We willen mensen op een normale manier laten sporten en werken, ondanks de pijnklachten. Van nature doe je toch voorzichtig als je pijn hebt. Maar als je langdurig pijn hebt is het de kunst om gewoon mee te doen – anders ben je beperkt. Als we de pijn kunnen wegnemen, doen we dat. Kan dat niet, dan zorgen we dat je gewoon in de maatschappij mee kunt doen door je te begeleiden.’

E-health coach

Patiënten in het netwerk krijgen via een SanaCoach Pijnrevalidatie uitleg over wat pijn precies is en hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Zo krijgen alle patiënten dezelfde informatie, ook een manier om over de lijnen samen te werken tussen verschillende behandelaars en verschillende instellingen. ‘De huisarts wordt op deze manier ook ontlast. Sommige mensen hebben alleen die uitleg nodig om te leren omgaan met hun pijn. Anderen hebben ondersteuning nodig van een fysiotherapeut of een revalidatieteam.’

De pilotfase van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg duurt nog tot en met oktober 2018. ‘We zijn het netwerk nog steeds aan het bijschaven. We evalueren, kijken hoe het beter kan.’ De eerste reacties van zorgverleners zijn ieder geval al positief: ‘Tijdens de eerste evaluaties gaven ze aan dat het werken in een netwerk op het gebied van chronische pijn een duidelijke meerwaarde heeft.’

Meer weten?

Kijk op de website van Adelante Zorggroep.


Geplaatst op: 6 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 7 juni 2018