Niet eenzaam met maatje in Amsterdam

Niet eenzaam met maatje in Amsterdam

Eenzame mensen worden gelukkiger als ze een maatje hebben. Het Rode Kruis in Amsterdam-Amstelland helpt dit maatje te vinden met het project Samen in Amsterdam. Vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen met behoefte aan contact. ‘Vaak ontstaan er vriendschappen voor het leven.’

 Eenzaamheid is een groot probleem in Amsterdam, vertelt Marlene van der Reiden, projectleider van Samen in Amsterdam. ‘Volgens de gezondheidsmonitor van de GGD voelt één op de acht mensen zich ernstig eenzaam. In het verleden was dit nog één op de elf.’ Het aantal vrijwilligers dat zich voor het project aanmeldt, groeit gestaag mee. ‘Er is gelukkig steeds meer aandacht voor ons project, dat in de huidige vorm sinds 2012 bestaat.’

Zelfredzaam

Toch is het uiteindelijk de bedoeling dat Samen in Amsterdam zichzelf overbodig maakt. ‘Wij willen eenzame mensen zelfstandiger maken, hun sociale netwerk uitbreiden. Veel van de deelnemers zijn fysiek beperkt, of hebben andere problemen waardoor ze moeilijk de deur uit komen. Het zijn meestal ouderen, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan jongere mensen met een ziekte, zoals MS. De deelnemers hebben geen, of een beperkt, sociaal netwerk doordat het contact met vrienden en collega’s steeds meer is afgenomen. Sommige hebben geen kinderen, of het contact met hun kinderen is verloren gegaan. Ze zitten vaak in een negatieve denkspiraal. De maatjes helpen hen om weer naar buiten te gaan, sociale contacten te leggen en zelfredzaam te worden.’

Gedeelde interesses

De activiteiten die maatjes en deelnemers ondernemen zijn heel verschillend. ‘Het kan alles zijn. Het Rode Kruis organiseert intakegesprekken en koppelt deelnemers en maatjes aan elkaar. De maatjes zijn vaak jonger, maar dat hoeft niet. We kijken naar gedeelde factoren, zoals interesses. Ze kunnen bijvoorbeeld allebei van muziek houden, of dezelfde culturele achtergrond hebben. Gedurende een jaar evalueren we hoe het gaat, en zijn we altijd bereikbaar voor vragen of het oplossen van problemen. De dingen die deelnemers en maatjes samen ondernemen, bepalen ze zelf. Ze gaan naar musea, activiteiten in het buurthuis, naar de markt. Alles wat mogelijk is in de stad!’

Oprecht contact

Een van de deelnemers was een jaar niet naar buiten geweest, totdat het maatje in beeld kwam. Een andere deelnemer, blind en met allerlei klachten, keek steeds weer uit naar het tweewekelijkse bezoek van zijn maatje. ‘Hij kon weer lachen, oprecht contact hebben. Hij was niet meer alleen maar zielig.’ De maatjes zorgen ervoor dat de gezondheid van deelnemers verbetert. ‘Mensen komen in beweging: ze maken weer een wandeling, ondernemen nieuwe dingen. Dat is heel belangrijk voor je gezondheid. Iedereen heeft behoefte aan contact.’ Een oudere meneer ging zelfs met zijn maatje op vakantie naar Griekenland. ‘Dit was een uniek geval – geheel op eigen initiatief. Maar het laat zien hoe hecht de band tussen deelnemer en maatje kan worden.’

Klik

Na een jaar kunnen de deelnemers en maatjes kiezen of ze nog een jaar onder begeleiding van het Rode Kruis doorgaan. ‘Ze kunnen ook zeggen: “Het was een mooi jaar, nu stoppen we ermee.” Of ze houden contact, los van onze begeleiding. Dat gebeurt vaak. Een deelnemer, die met zijn maatje een Indische achtergrond deelde, zei toen wij bij het evaluatiegesprek na een jaar vroegen of ze nog een jaar wilden doorgaan: “Een jaar? Dit is een klik voor het leven!”.’

Meer weten? Kijk dan op de website van Samen in Amsterdam


Geplaatst op: 27 september 2018
Laatst gewijzigd op: 27 september 2018