Eenzaamheid onder ouderen verdient aandacht, een onderzoek

Eenzaamheid onder ouderen verdient aandacht, een onderzoek

Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op eenzaamheid. Uit dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat de kans op eenzaamheid in de huidige samenleving afneemt. Ouderen hebben vaker een partner, hun netwerk is groter en diverser. Ook het gevoel van regie over het leven is groter.

Een taboe op eenzaamheid

Eenzaamheid is maar lastig op te sporen door het taboe dat erop rust. Hoe merk je dat eenzaamheid ontstaat in een geleidelijk proces van opstapelende risicofactoren? Wanneer is het sociale netwerk ‘te’ klein, ziek worden een grote last en verliezen mensen de regie over het leven? Door het aanpakken van dat proces, kan eenzaamheid worden tegengegaan.

Kleinere kans, meer ouderen

Terwijl de kans op eenzaamheid afneemt, stijgt het aantal ouderen. Het aantal eenzame ouderen was in 2016 dan ook hoger dan in 1996. Eenzaamheid wordt zowel als een individueel als een maatschappelijk probleem gezien. Het individu voelt zich niet goed en de maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering hebben negatieve gevolgen. Ook wordt deelname aan de maatschappij belemmerd, en treden er gezondheidsrisico’s op met het ouder worden.

De definitie van eenzaamheid

[…] het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. […] Bij gemis aan contacten, vrienden en relaties, is er ook onvoldoende intimiteit. Of je dit wel of niet als eenzaamheid ervaart, hangt samen met de wens van de individu. Dit gevoel versterkt wanneer de persoon zelf geen grip meer heeft op het onderhouden of verbeteren hiervan.

Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen

Het onderzoek is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau, en biedt inzichten in de ontwikkelingen van eenzaamheid in de samenleving en bij individuele burgers. Ook de achterliggende factoren die samen leiden tot sterke gevoelens van eenzaamheid worden onderzocht, met name onder de drie kwetsbare groepen: ouderen, verpleeghuisbewoners en mensen die zich melden bij de Wmo voor ondersteuning.


Geplaatst op: 4 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 4 juli 2018