Preventieve hulp voor mantelzorgers

Preventieve hulp voor mantelzorgers

Mantelzorgers staan voor veel taken bij hun zorg voor een naaste. Daarom is het belangrijk dat zij weten dat ze informatie en hulp kunnen vragen en welke mogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn. Het Trimbos-instituut ontwikkelde hiervoor de interventie Preventie Ondersteuning Mantelzorgers (POM). Daarbij nemen hulpverleners zelf contact op met de mantelzorgers van nieuw ingeschreven cliënten in de algemene of geestelijke gezondheidszorg, thuis- of ouderenzorg. Wetenschappelijk medewerker Els Bransen legt uit hoe dit werkt.

Drie onderdelen

POM bestaat uit drie onderdelen. Allereerst het op tijd opsporen van mantelzorgers. Als tweede een inventariserend gesprek om eventuele knelpunten in de mantelzorg op te sporen. En als derde onderdeel het bieden van een overzicht in de ondersteuningsmogelijkheden. ‘Bij POM maakt een zorginstelling zelf een afspraak met de nieuwe mantelzorger’, vertelt Bransen. ‘De hulpverlener gaat in een kort gesprek na in hoeverre de mantelzorger belasting ervaart en vertelt welke vormen van ondersteuning er zijn. Dat gebeurt bij de mantelzorger thuis of op een andere locatie. Ook laat de hulpverlener een informatieflyer met een overzicht aan ondersteuningsmogelijkheden achter. Na twee weken vindt soms nog een vervolggesprek plaats om aanvullende vragen te beantwoorden. Vaak hebben deze mensen geen idee hoe zwaar de mantelzorg gaat worden. Door ze meteen te wijzen op de hulp die er is, voorkom je dat ze later in een gat vallen of niet weten waar ze terechtkunnen.’

Hulp mantelzorgers

Volgens Bransen is POM nodig om het werk van de mantelzorger te ondersteunen en de samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en mantelzorger mogelijk te maken. Zeker in een tijd waarin er steeds meer hulp van familieleden of vrienden nodig is. ‘Helaas zijn er nog maar weinig zorginstellingen die al deze preventiemethode toepassen. Onze zorginstellingen zijn namelijk nog niet op preventie ingericht. De hulpverleners reageren op een vraag van de patiënt of een vraag van de mantelzorger over de patiënt. Preventief hulp bieden aan mantelzorgers valt daar niet onder, terwijl preventie juist veel problemen kan voorkomen. Denk maar aan de landelijke bevolkingsonderzoeken. Het Steunpunt Mantelzorg begeleidt wel mantelzorgers, maar pas als die daarom vragen. In de praktijk weten we echter dat mantelzorgers dat vaak niet of te laat doen.’

‘Met deze preventiemethode verlagen hulpverleners de drempel voor het vragen van hulp. Door het onderwerp aan te kaarten geven ze mantelzorgers de boodschap dat het niet gek is om hulp of informatie te vragen. En door concreet aan te geven wat er allemaal mogelijk is weten de mantelzorgers waar ze (later) met een hulpvraag terecht kunnen. Ook huisartsen en hun praktijkondersteuners kunnen hier een grote rol in spelen. Daarom staat POM sinds kort ook beschreven in het handboek voor GGZ in de huisartsenpraktijk. Een volgende stap is te onderzoeken in hoeverre de huisartsenzorg al POM gebruikt.’

Lees hier meer over de interventiemethode POM


Geplaatst op: 26 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 27 juni 2017