Samen tegen eenzaamheid: welbevinden, kleurrijk ontmoeten en kerstkaartjes

Samen tegen eenzaamheid: welbevinden, kleurrijk ontmoeten en kerstkaartjes

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid, welbevinden en meedoen in de samenleving. Dat maakt eenzaamheid een urgent probleem. Beleidsmakers en professionals van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vinden bij Coalitie Erbij informatie over de aanpak van eenzaamheid.

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken.

Binnen Coalitie Erbij is veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van eenzaamheid en sociaal isolement. De coalitie functioneert als platform om nieuwe oplossingen en interventietechnieken, kennis en inzichten in eenzaamheidspreventie en -bestrijding te delen en te verspreiden.

Wat zijn de ervaringen van professionals en mensen die zich eenzaam voelen? Hieronder enkele actuele artikelen over eenzaamheid.

Wat Arthur Rubinstein ons kan leren over omgaan met eenzaamheid

Het psychologenechtpaar Baltes introduceerde een model waarin selectie, optimalisatie en compensatie (SOC-model) de essentiële strategieën zijn voor het op peil houden van welbevinden bij ouder worden. Wat krijg je als je dat betrekt op eenzaamheid?
Lees het gehele blog over Omgaan met eenzaamheid

Kleurrijk ontmoeten: eenzaamheid onder oudere migranten

Afgelopen zomer organiseerde de gemeente Utrecht in samenwerking met onder meer Coalitie Erbij en Stichting Lezen en Schrijven de werkconferentie ‘Kleurrijk Ontmoeten’ over eenzaamheid. De centrale vraag deze middag was: “Hoe kunnen we eenzaamheid onder migrantenouderen bespreekbaar maken?”
Directeur Coalitie Erbij Arie Ouwerkerk overhandigde bij de gelegenheid het eerste exemplaar van de Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid aan de Utrechtse wethouder sociaal domein Kees Diepeveen.
Download de publicatie Kleurrijk ontmoeten

Kerstkaartjes

Kinderen sturen eenzame ouderen een kerstkaartje

In Nederland doen 1500 scholen mee met de kerstkaarten-actie van het Ouderenfonds. De stichting wil eenzame ouderen blij maken en heeft deze actie op touw gezet. Hierbij schrijven kinderen van basisscholen eenzame ouderen, die helemaal geen kerstpost ontvangen, een kerstkaart. Juist met kerst voelen veel mensen zich eenzaam. Vorig jaar vonden 120.000 ouderen onverwacht een kerstkaartje in de brievenbus.
Bekijk de video op het Jeugdjournaal

Meer weten?
Kijk op de website van Samen tegen eenzaamheid


Geplaatst op: 14 december 2017
Laatst gewijzigd op: 14 december 2017