Social Brokers van Kerkrade

Social Brokers van Kerkrade

Veel mensen weten het niet, maar de kans dat ze Social Broker zijn is bijzonder groot. Bijna iedereen doet namelijk wel eens iets nuttigs op het raakvlak van preventie en jeugdhulp. En als je mensen hiervan bewust maakt, gaan ze het nog beter doen, weet Mikke Leenders van Big Thinking. Het innovatiebureau bedacht het concept. Kerkrade komt er nu achter hoe het werkt en dát het werkt. En zet daarmee preventie op de kaart.

Een vriend of vriendin, een trainer op de sportvereniging, de bedrijfsleider van de supermarkt, ouders en familieleden. Bijna iedereen is waardevol voor de jeugd. Al die mensen geven op zijn tijd een goede tip of een advies aan jongeren. Of ze helpen hen als een probleem hen boven het hoofd dreigt te groeien. Mikke: ‘Het is een natuurlijk fenomeen in de samenleving dat mensen voor je klaar staan op mindere momenten.’

Impuls

Toch weet lang niet iedereen dat ze daarmee aan preventie doen. Dat ze die 80% van de jeugd waarmee het goed gaat in stand houden met het sterke sociale vangnet dat ze bieden. Al deze mensen mogen dus best wel eens erkenning krijgen voor hun positieve bijdrage aan de samenleving. En wat blijkt als ze erachter komen dat ze Social Broker zijn? Mikke: ‘Het vangnet voor jongeren krijgt een directe en aantoonbare impuls.’

Social brokers

De Social Broker erkennen, bedanken en versterken: dat is het vernieuwende idee waarmee innovatiebureau Big Thinking het land is ingegaan. Verschillende gemeenten passen het ondertussen al toe. En daaruit komt naar voren dat het precies het soort innovatie is dat ze nodig hebben. ‘Met de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten is de noodzaak ontstaan om te verbeteren, te innoveren en meer nadruk te leggen op preventie’, legt Mikke uit. ‘Voorheen kwam de jeugdhulp vaak pas in actie als een jongere zich “aan het loketje” meldde. Professionele hulp op onnodig hoog niveau was dan het gevolg. Dat heeft de jeugdhulp complex en duur gemaakt.’ Kortom, er is een andere aanpak nodig. En Social Brokers spelen daarin de vanzelfsprekende hoofdrol.

Hotspots

Kerkrade laat zien hoe het concreet in zijn werk gaat. De gemeente kon eenvoudig aanhaken omdat het idee al landelijk, in verschillende gemeenten tot ontwikkeling is gekomen. De aanpak is verrassend eenvoudig. ‘We hebben een aantal ludieke en laagdrempelige acties bedacht en die zetten we in op plekken waar veel mensen komen’, vertelt Mikke. ‘Zogenaamde hotspots, zoals een winkelcentrum, een sportvereniging of een school. Daar wijzen we mensen op de belangrijke rol die ze spelen, door met ze in gesprek te gaan en ze letterlijk in te lijsten en op een podium te zetten.

Verder hebben we bijvoorbeeld leuke bedankkaarten. Mensen die hun eigen rol herkennen, kunnen die gratis kaart weer versturen naar iemand die altijd voor hén klaarstaat.’ Online gebeurt er ook van alles. Social Brokers die het goede voorbeeld geven of tips hebben voor anderen komen op de Facebookpagina in video’s en vlogs in beeld. En via de website kunnen jongeren anoniem vragen stellen aan het netwerk.

Ambassadeur

Het idee is zowel simpel als slim – wijs mensen op de rol die ze spelen in preventie – maar de uitvoering vraagt wel de nodige inzet van vrijwilligers. Mikke: ‘Gelukkig zijn er altijd wel mensen die het leuk vinden om een keertje te helpen. Samen vormen ze gelegenheidsteams, die coaching van Big Thinking krijgen. Zodat ze de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich kunnen nemen.’ Ook bekende Kerkradenaren worden ingezet. ‘We hebben bijvoorbeeld René Trost, oud-trainer van Roda JC, bereid gevonden om als ambassadeur op te treden.’ Door de inzet van al deze mensen ontstaat er een olievlekwerking en kan Big Thinking een stapje terugdoen.

Sterke sociale basis

Het uiteindelijke doel van Social Brokers in Kerkrade is een cultuuromslag tot stand brengen: van achteraf problemen oplossen naar voorkomen dat problemen ontstaan. Professionals moeten daaraan nog wennen. ‘Vooral voor de generalisten onder de zorgprofessionals is het een uitdaging om gebruik te maken van netwerken in de samenleving en te zorgen voor een sterke sociale basis’, zegt Mikke. ‘Zodat de verdere inzet van professionals steeds minder nodig is.’ Dat vereist andere vaardigheden, die nog niet elke professional bezit. ‘Via het netwerk dat wij aanbieden, krijgen ze nu de mogelijkheid hun kennis en expertise echt vroegtijdig in te zetten.’

Voordeel

De pilot in Kerkrade loopt nu een jaar en de eerste resultaten worden zichtbaar. Dat was volgens Mikke wel te verwachten: ‘Uit een onderzoek dat we met de Universiteit van Utrecht deden weten we dat erkenning bieden en mensen bewustmaken van hun rol de preventie versterkt. Zo worden problemen niet onnodig groot en kun je ze in een vroeg stadium de kop in drukken.’ De gemeente is er blij mee, want het past precies bij de fase van transformatie waar ze op dit moment in zit. Termen als “eigen kracht” zijn inmiddels gemeengoed geworden en de Social Brokers brengen het in de praktijk. ‘Als we het hebben over preventie en de transformatie moeten we ons er steeds van bewust zijn dat er al veel goeds gebeurt. En dat we daar ons voordeel mee kunnen doen.’


Geplaatst op: 11 april 2018
Laatst gewijzigd op: 11 april 2018