Talentfabriek010 creëert nieuwe kansen voor kwetsbare Rotterdammers

Talentfabriek010 creëert nieuwe kansen voor kwetsbare Rotterdammers

Bij Talentfabriek010 in Rotterdam worden nieuwe kansen gecreëerd voor mensen zonder relevante opleiding of werkervaring, mensen die willen re-integreren, afgekeurd zijn of in een isolement zitten. Een plek waar zorg, ontwikkeling, en een sociale duurzame toekomst centraal staan. Kortom, mensen die hun talent willen ontwikkelen en delen zijn welkom bij Talentfabriek010.

In zichzelf geloven

‘Talentfabriek010 vermindert de afstand tot de arbeidsmarkt voor Rotterdammers, laat minder mensen eenzaam zijn en stimuleert sociale cohesie in de Rotterdamse wijken’, aldus initiatiefnemer Mireille. ‘Dit doen we door te voorzien in werkervaringsplekken en leerplekken voor mensen uit de bijstand, sociaal isolement of zonder relevante ervaring, zodat ze weer in zichzelf kunnen gaan geloven.’

Maatschappelijke participatie

Talentfabriek010 heeft verspreid over Rotterdam vier naaiateliers, een kookatelier, een mini-wasserette en een stadsboerderij genaamd ‘Natuurtalent’ waar maatschappelijke participatie centraal staat. Mireille: ‘Mensen die het nodig hebben kunnen op de locaties werkervaring op doen en een MBO1-diploma behalen. Ook besteden we veel aandacht aan de Nederlandse taal. Daarnaast bieden we maatschappelijke praktijkstages aan voor het speciaal onderwijs, taal-stages en MBO1 stages.’

Aantrekkelijke ontmoetingsplek

‘In de ateliers werken we vaak in opdracht en gaan we duurzaam te werk door onder andere het hergebruiken van restmaterialen. Bij ‘Natuurtalent’ werken we ook zo duurzaam mogelijk door lokaal en gezond voedsel te gebruiken. Door werk te creëren in de wijken en verbindend te werken dragen we bij aan sociale duurzaamheid. Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreëerd tot verbinding met bijvoorbeeld de huiskamer van de wijk bij ‘Natuurtalent’ wat een aantrekkelijke ontmoetingsplek is voor wijkbewoners. Ook leveren zij zo waarde op belangrijke thema’s zoals sociale cohesie, samenwerken aan een betere omgeving, participatie, duurzaamheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling.’

Focus op oplossing en ontwikkeling

Talentfabriek010 is in 2013 begonnen vanuit de vraag naar een plek in de wijk om echt weer aandachtig te zorgen voor en door mensen. Initiatiefnemer Mireille is in het verleden interimmanager voor zorg en jeugdzorg geweest. Het viel haar op dat hier soms maar weinig tijd is voor echte zorg: ‘Ik heb ervaren dat zorg-organisaties heel complex in elkaar kunnen zitten. Hierdoor gaat er veel geld naar management en administratie, terwijl zorg voor mensen soms van de tweede orde lijkt te zijn. Een ander probleem is dat de zorg vraag- en probleemgestuurd is, je krijgt hierdoor pas hulp als je een aantoonbaar probleem hebt. Bij Talentfabriek010 pakken we dit anders aan en verschuiven we de focus van probleem naar de toekomstige oplossing en ontwikkeling.’

Grote diversiteit

Inmiddels heeft het initiatief 138 deelnemers en is er per locatie minstens één professional aanwezig. In totaal werken er acht professionals aan de begeleiding. Daarnaast werkt Talentfabriek010 samen met 14 aangesloten ondernemers, waarvan een deel uit de bijstand. ‘Mensen uit de bijstand die bij ons gaan werken, komen op de payroll omdat je vanuit de bijstand geen ondernemer kan worden’, aldus Mireille. ‘Deze groep mensen van deelnemers, ondernemers en begeleiders bij Talentfabriek010 is heel divers. Het mooie van deze diversiteit is dat mensen van buiten niet meteen een stempel kunnen drukken op de mensen hier. Op onze eigen unieke manier realiseren we met deze mensen 80% van de benodigde inkomsten zelf, de overige 20% komt uit fondsen. Onze manier is een kosten-efficiënte manier zonder winstoogmerk. Deelnemers weten dat ze bijdragen aan de financiering van de plek die ze hebben, dat vinden ze zelf ook waardevol.’

Meer bekendheid krijgen

De succesvolle Talentfabriek010 loopt volgens Mireille toch ook tegen uitdagingen aan: ‘Het is soms een uitdaging om onze doelen helder voor ogen te houden als de opdrachten binnen komen stromen. In eerste instantie zijn we er voor ontwikkeling en participatie van mensen uit de wijk, niet om winst te maken. Omdat we blijven groeien, zijn we op zoek naar partners uit het Rotterdamse bedrijfsleven, zodat we meer werkplekken kunnen creëren en samen kunnen werken. Echter moeten we meer netwerken en bekendheid krijgen bij het bedrijfsleven om dit te kunnen bereiken. Dit is lastig voor ons vanwege gebrek aan tijd en mensen. We hebben behoefte aan netwerkers, ambassadeurs, adviseurs, social mediamanagers, fondsenwervers en meer zichtbaarheid.’

Rol van MAEX

Volgens Mireille heeft de MAEX al deels geholpen in deze behoeften. Mireille: ‘Het is mooi dat MAEX als intermediair tussen de verschillende partijen werkt en in verschillende behoeften probeert te voorzien. MAEX heeft in onze behoefte aan advies en geld voorzien doordat we in November de MAEX impuls hebben gehad. Het geldbedrag van de MAEX impuls hebben we gebruikt om de accountantskosten te dekken voor een ANBI-Status aanvraag. Hiermee hebben we een stap verder in de goede richting kunnen zetten. Ook komen we via de MAEX in contact met meer mensen en vinden we het fijn om op deze manier meer zichtbaarheid en bekendheid te krijgen.’

Vooruit helpen

‘In de toekomst willen we onze boodschap nog duidelijker naar buiten brengen, beter vindbaar zijn en actiever fondsen werven’, vervolgt Mireille. ‘Daar kunnen wij ook ons MAEX-profiel bij gebruiken. Wat we willen bereiken is dat mensen van het moment dat ze bij ons komen tot dat ze weer aan het werk gaan een plek hebben om te ontwikkelen. We willen de mensen die we helpen er echt op vooruit laten gaan, zodat ze bijvoorbeeld na verloop van tijd een eigen bedrijfje kunnen starten. Met zulke bedrijfjes wordt een wijk leuker en ontstaat er mogelijk een lokale economie met ondernemers die dan ook bij elkaar gaan afnemen. Talentfabriek010 wil de arbeidsintensieve arbeid weer terugbrengen om zo mensen uit de uitkering te halen en gelukkig te maken. Maakindustrie terugbrengen op een duurzame manier kan kleinschalig lokaal in de wijk een oplossing vormen voor veel thuiszittende mensen.’

TalentFabriek010 staat genoteerd aan de MAEX, de maatschappelijke beurs die de waarde en behoeften van initiatieven inzichtelijk maakt. De MAEX is tevens een transactie-instrument dat investeren en participeren in deze initiatieven bevordert.

Meer weten?
Kijk op de website van MAEX over TalentFabriek010 en op de website van TalentFabriek010


Geplaatst op: 6 april 2017
Laatst gewijzigd op: 6 april 2017