Visite van de verpleegkundig specialist

Visite van de verpleegkundig specialist

Op de huisartsenpost in Enschede werken acht verpleegkundig specialisten van Ambulance Oost. Ze verzorgen de visites voor 24 klachten.

Probleem

Toen verpleegkundig specialist Johan Keijzer en zijn collega’s van Ambulancedienst Oost met het idee kwamen om visites te rijden, waren de huisartsen op Huisartsenpost Enschede geïnteresseerd. ‘Om alle patiënten te helpen, moesten de huisartsen meer diensten draaien. Dat wilden ze liever niet. Door de visites voor een deel aan ons over te laten, zou dat niet nodig zijn.’

Keijzer kende deze huisartsen al goed, omdat hij met zeven andere collega’s in de weekenden was gedetacheerd op de post om sportletsels en wonden te verzorgen.

Oplossing

Keijzer en zijn collega’s schreven een voorstel, dat beloond werd met subsidie van ZonMw. Een jaar geleden ging het proefproject van start, inclusief onderzoek. ‘Met de huisartsen maakten we een lijst van 24 klachten die wij voor onze rekening kunnen nemen. Veel meer dan sportletsels en eenvoudige wonden. En dat kan ook, want voor veel klachten is geen huisarts nodig. Op basis van de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stelden we een protocol op voor de behandeling. Dat is de basis voor onze visites.’

De triagist besluit wie er naar de patiënt gaat: huisarts of verpleegkundig specialist, eventueel in overleg.

Resultaten

De samenwerking met de huisartsen is goed bevallen, en de zorg is goed. Dat blijkt uit het onderzoek, waarin 350 visites werden geanalyseerd. ‘Daarin is onder meer gekeken of het protocol ook in de praktijk voldoet aan de NHG-richtlijnen. Dat is het geval. Met de veiligheid zit het ook goed. Vergeleken met de Huisartsenpost Almelo, waar alleen huisartsen visites rijden, scoren wij even goed. Er zijn bijvoorbeeld niet meer patiënten na een visite teruggekomen met klachten of complicaties.’

De visites zijn wél duurder dan die van de huisartsen. ‘We zijn wat langer bezig. Onder meer omdat we ervaring moesten opdoen met de behandelingen. Inwerken dus. In het kader van het onderzoek moesten we daarnaast patiënten vragen of ze de vragenlijsten wilden invullen. Ook dat kostte extra tijd. Daarnaast reden we – in tegenstelling tot de huisartsen – veel met ambulances. Dat kost natuurlijk ook meer dan een gewone auto.’

Binnenkort wordt het onderzoek geëvalueerd binnen Ambulance Oost en Huisartsenpost Enschede.

Contact

Johan Keijzer, telefoon: 06 44 284 267


Geplaatst op: 23 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018