VraagApp: snelle antwoorden op alledaagse vragen

VraagApp: snelle antwoorden op alledaagse vragen

‘Hoe kook je aardappels?’ ‘Ik kreeg een brief die ik niet begrijp, kan iemand me helpen?’ ‘Hoe zet ik de wasmachine aan?’ Het zijn alledaagse vragen, waarvoor de meeste mensen altijd wel bij iemand in hun omgeving terecht kunnen. Maar er zijn ook grote groepen mensen met geen of een heel klein netwerk, of voor wie de samenleving gewoon erg ingewikkeld is. Voor hen is er sinds vorig jaar VraagApp, een app waarin deze en vergelijkbare vragen worden beantwoord door vrijwilligers. Snel en 24 uur per dag. Het blijkt een schot in de roos. De app groeit als kool, en won al diverse innovatieprijzen.

Veeleisend

VraagApp richt zich vooral op mensen die niet zo makkelijk (meer) meedraaien in een steeds veeleisendere samenleving. Denk aan mensen met een lichte verstandelijke beperking, laaggeletterden, ouderen, jongeren uit de jeugdzorg die op eigen benen moeten leren staan en mensen met ernstige psychische problemen. Zij zijn voor antwoorden op alledaagse vragen en oplossingen voor praktische problemen vaak afhankelijk van begeleiders of mantelzorgers, maar die komen zo niet aan hun andere werk toe of hebben het veel te druk met die andere bezigheden.

Ontlasten

Initiatiefnemer Frank Schalken bedacht dat bijna iedereen een smartphone heeft, dat er in Nederland heel veel mensen zijn die doeltreffende antwoorden hebben op alledaagse vragen, en dat van al die mensen de helft nog geen vrijwilligerswerk doet. Dat heeft te maken met tijd en gelegenheid. We hebben het simpelweg vaak te druk om de helpende hand uit te steken. Schalken maakte de optelsom, en VraagApp was de uitkomst: vragen worden beantwoord door vrijwilligers met kennis van zaken, die een minimale hoeveelheid tijd en moeite kwijt zijn. De vragenstellers kunnen hun vraag makkelijk kwijt en zijn blij met de antwoorden. Zorgverleners worden ontlast.

Binnen een half uur

Mensen met een abonnement op VraagApp kunnen hun vraag op elk moment via de app kwijt, als tekstbericht of in gesproken vorm. De vraag wordt doorgestuurd naar vijf vrijwilligers tegelijk. De eerste van hen die tijd, kennis en zin heeft, pakt de vraag op. Lukt dat niemand, dan gaat de vraag na drie minuten naar de volgende vijf vrijwilligers, net zo lang tot er een antwoord is. Het blijkt te werken. In het jaar dat VraagApp nu actief is, is uit diverse pilots bij zorginstellingen en gemeenten gebleken dat de meeste vragen binnen een half uur naar tevredenheid worden beantwoord. Het aantal gebruikers groeit momenteel met 25 procent per maand.

Kleine inspanning

Als VraagApp in dit tempo blijft groeien, zijn er eind 2019 10.000 vragenstellers en eind 2020 maar liefst 100.000. Dat betekent dat ook het aantal vrijwilligers in hetzelfde hoge tempo moet stijgen. Schalken is niet bang dat de vijver met kandidaten al is leeggevist, al is het aantal mensen in Nederland dat al vrijwilligerswerk doet met zo’n 50 procent van de bevolking erg hoog. ‘We hebben bij 100.000 vragenstellers zo’n 30.000 vrijwilligers nodig. Dat klinkt als een enorm aantal, maar onderzoekers op dit gebied zeggen dat veel mensen die niet veel tijd in vrijwilligerswerk kunnen of willen steken wél bereid zijn om iets te doen als de vereiste inspanning laag is.’

Nieuwe vrijwilligers

En dat is bij VraagApp precies het geval, zegt Schalken: ‘Het kost maar een paar minuten per keer om een vraag te beantwoorden, en mensen mogen zelf kiezen welke vragen ze oppakken, wanneer ze dat doen en hoe vaak. We merken bovendien tot nog toe dat we veel nieuwe vrijwilligers trekken, jonge mensen dus die nog niet eerder vrijwillig actief waren. En verrassend genoeg zijn er ook veel ouderen bij, voor wie het ‘grote’ vrijwilligerswerk misschien te zwaar is geworden. Zij geven graag antwoord, ‘oma weet raad’ zeg maar. En ze weten door hun levenservaring ook veel.

Kwaliteit

Dat de vrijwilligers weten waar ze het over hebben, is van belang voor de kwaliteit van de antwoorden. En met die kwaliteit valt of staat ook het succes van de app. VraagApp zorgt er daarom op verschillende manieren voor dat de antwoorden deugen, aldus Schalken: ‘Allereerst kun je alleen vrijwilliger worden op uitnodiging van een bestaande gebruiker, en die huidige gebruikers benaderen natuurlijk geen mensen die het niet kunnen. Ten tweede is er de positieve vrijblijvendheid voor de vrijwilligers: je antwoordt alleen als je zin, tijd én kennis hebt. Dat doet iets voor de kwaliteit van de antwoorden. Ten derde modereren we alles, en schakelen we daar binnenkort ook ervaringsdeskundigen voor in’.

Geen drempel

De moderators doen hun werk betaald – ‘Dat is voor hun ook een manier om deel te nemen aan de arbeidsmarkt’ – maar VraagApp heeft nu nog niet voldoende betalende abonnees om de kosten te kunnen dekken. ‘We hebben daarom wel subsidie nodig’, zegt Schalken. ‘Het werkt zo dat zorginstellingen of gemeenten abonnementen bij ons inkopen, en die aan hun cliënten weggeven. Daarnaast kunnen mensen voor zichzelf of een naaste een abonnement kopen via de website. Een abonnement kost 12 euro per jaar, dus 1 euro per maand. De kosten mogen geen drempel zijn. Sinds kort kunnen mensen de app ook eerst gratis uitproberen.’

Onderscheid

‘We doen nu ook pilots bij gemeenten, want ook voor hen kan het een goede en betaalbare oplossing zijn. Niet iedere begeleider weet alles, en er is ook daar vaak geen tijd voor alle vragen. Vooralsnog is iedereen die aan alle pilots deelneemt heel enthousiast. De taak voor de instellingen en gemeenten is nu om de app onder de aandacht te brengen bij de mensen die ze begeleiden, en om hen te vertellen onderscheid te maken tussen vragen die ze aan hun begeleider moeten stellen en vragen waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Ze zouden de app nog veel vaker kunnen gebruiken dan nu al gebeurt.’

www.vraagapp.nl


Geplaatst op: 3 september 2018
Laatst gewijzigd op: 3 september 2018