Zorgboerderij BoerenBlij ondersteunt mensen met dementie én ontlast mantelzorgers

Zorgboerderij BoerenBlij ondersteunt mensen met dementie én ontlast mantelzorgers

‘Op de zorgboerderij motiveren en stimuleren wij hen om actief deel te nemen aan de dag’, vertelt eigenaar en initiatiefnemer Cassy van den Bosch. BoerenBlij biedt dagbesteding aan mensen met dementie en aan mensen met een somatische aandoening. ‘Onze bezoekers zorgen mét elkaar ook voor elkaar.’

Wat was de aanleiding om BoerenBlij op te starten?

‘Mijn vader, boer in hart en nieren, kreeg vasculaire dementie. Mijn moeder wist dat goed te verbloemen en bleef aangeven dat ze “zich wel redden”. Het gevolg was dat zij een herseninfarct kreeg waarna ik drie dagen en nachten voor mijn vader heb gezorgd. Toen zag ik wat er werkelijk aan de hand was. Een totaal ontredderde man, opname was nog de enige optie. In een eerder stadium zou een zorgboerderij dé oplossing zijn geweest om mijn moeder te ontlasten en mijn vader een dagelijks doel te geven. Dat bracht ons 6,5 jaar geleden op het idee om zelf een zorgboerderij voor ouderen te starten. Mijn man en ik woonden al op een boerderij, de start van BoerenBlij was een feit.’

Wie kan bij jullie terecht?

‘Onze jongste bezoeker, zoals we de cliënten noemen, is 53 en de oudste is 97 jaar. Steeds meer jong dementerende melden zich. Je geheugen verliezen is een mensonwaardige aandoening. Mensen raken verstrikt in angst en onzekerheid, het geeft hen een onveilig gevoel. Thuis zijn mensen met dementie initiatiefloos, waardoor de partner de neiging heeft alles uit handen te nemen. Wij proberen waardigheid en een doel terug te geven aan hun leven. Daarnaast is de mantelzorger ontlasten een belangrijke doelstelling. Hen raden we altijd aan om op deze dag iets voor zichzelf te doen: fietsen, naar de kapper of een boek lezen. Zij hebben het nodig om weer op te laden. Zorgbieden náást het verdriet van het ‘verlies’ van je partner is een onnoemlijk zware taak.’

Hoe ziet een dag op BoerenBlij eruit?

‘Een belangrijk aspect op BoerenBlij is dat we veel buiten zijn. Wij wandelen in het bos tegenover de boerderij waar we bramen of bloemen plukken. Tijdens de lunch staat de soep buiten klaar, ook in de winter. Dan zitten we in de buitenhuiskamer bij de houtkachel heerlijk onder een plaid. Buiten zijn geeft licht en lucht, daar word je fris van in het hoofd. Op het erf van BoerenBlij valt ook vanalles te doen: van meehelpen met koken en actief zijn in de moestuin en tuinkas tot appels plukken. Wij geven onze bezoekers het gevoel een nuttige bijdrage te leveren.’

boerenblij_foto3boerenblij_foto2

Hoe krijgen zij begeleiding?

‘We hebben vier verzorgende IG’ers/verpleegkundigen in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor wat er op de groep gebeurt. Achter de schermen regelen de zorgboer en -boerin alles op administratief, facilitair en organisatorisch gebied. Eén van de groepsleidsters is daar ook deels verantwoordelijk voor.’

Hoe ervaren de cliënten de dagbesteding bij Boerenblij?

‘De bezoekers vinden het prettig om buiten te zijn en actief bezig te zijn. Ook vinden ze het prettig dat we met elkaar over de aandoening spreken. Veel van hen vinden het lastig te accepteren dat hun denkkracht en de regie uit hun handen glipt. Door het te bespreken met elkaar ontstaat meer begrip voor elkaar, wat een enorme verbinding geeft op de groepen. Daarbij hebben we onderling ook veel plezier met elkaar.’

Jullie werken ook veel met vrijwillige chauffeurs. Hoe zijn de zaken met hen geregeld?

‘De chauffeurs zijn de intermediair tussen het thuisfront en BoerenBlij. Zij voelen zich verbonden met onze bezoekers en zijn enthousiast over de manier waarop wij invulling geven aan de inhoud van de dag. De chauffeurs krijgen een anwb-conforme vergoeding voor de ritten die zij rijden. Meerdere keren per jaar is er een gezellige avond. Zo houden we ook daar de verbinding met elkaar.’

Meer informatie
• Kijk op de website van BoerenBlij
Filmpje over BoerenBlij op Vimeo


Geplaatst op: 24 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 1 november 2016