Win-win met Zorgwacht: vrouwen uit bijstand naar baan én hulp voor kwetsbare ouderen

Win-win met Zorgwacht: vrouwen uit bijstand naar baan én hulp voor kwetsbare ouderen

‘Zodra ze haar diploma op zak heeft, gaat ze meer uren bij Zorgwacht werken en is daarmee volledig uit de bijstand’, draagt Wilhelmien Looymans als voorbeeld aan. Ze is initiatiefneemster van Zorgwacht, vakschool die sinds 2007 vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt of in de bijstand opleidt tot Helpende Zorg en Welzijn, mbo niveau 2. Ze doen in één jaar vakkennis en werkervaring op via een beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij gaan ze één dag per week naar school gaan en lopen 24 uur per week stage.

Toenemende behoefte aan hulp

Looymans, die jarenlang als interimmanager heeft gewerkt, constateert al jarenlang een tekort aan medewerkers in de thuiszorg of het verpleeghuis: ‘Mensen blijven langer thuis wonen en hebben in toenemende mate behoefte aan handen die meehelpen bij huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging en boodschappen doen. Vakschool Zorgwacht Utrecht vult dit steeds groter wordende gat in en biedt deze hulp aan kwetsbare ouderen, hulpbehoevenden en mensen met een beperking.’

Boost voor zelfvertrouwen

Een diploma en een startkwalificatie in de zorg behalen, geeft het zelfvertrouwen van de leerlingen een boost. De 46-jarige vrouw in het voorbeeld van Looymans had de vader haar kinderen verlaten wegens huiselijk geweld, en kreeg onderdak bij een Blijf-van-mijn-lijfhuis. Om haar bijstandsuitkering te behouden, werkte ze in de catering. Omdat ze haar mavo niet had afgemaakt, bood de opleiding bij vakschool Zorgwacht haar een nieuwe kans. ‘Ze houdt niet alleen haar eigen broek op’, aldus Looymans, ‘maar ook haar zelfvertrouwen is enorm gegroeid. Ze is blij dat ze iets kan betekenen voor andere mensen.’

Informele hulp

Tot 1 januari 2015 kon Zorgwacht de vrouwen in de opleiding dankzij de loonkostensubsidie een arbeidscontract bieden en ontvingen ze een klein salaris. Door het wegvallen daarvan moest Looymans een nieuw concept bedenken. ‘Nu bieden we onze cliënten in de wijk informele hulp aan. Dat gebeurt via een stage bij onze thuiszorgorganisatie Zorgwacht, een Erkend Leerbedrijf, waarin de leerlingen huishoudelijk zorg, persoonlijke verzorging en welzijnstaken in de praktijk leren.’
Looymans benadrukt dat Zorgwacht ook maatschappelijk een belangrijke rol speelt. ‘De buurtteams, die bij de mensen thuiskomen, staan te springen om onze hulp. Bij een grote groep is de informele hulp broodnodig. Bovendien komen onze leerlingen ook binnen bij zorgmijders en bij mensen die de formele zorg niet aandurven.’ Op jaarbasis levert Zorgwacht maar liefst 20.000 uur informele hulp.

Uitstromen uit de bijstand

In principe start de vakschool ieder jaar met twee groepen van twintig studenten. Toch is niet zeker dat de gemeente Utrecht toestemming geeft om in januari met een nieuwe groep te starten. Het heikele punt is dat zij dan een jaar lang onderwijs krijgen met behoud van uitkering. Looymans: ‘Door de schotten tussen de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling is er jammer genoeg onvoldoende oog voor de resultaten: dat vrouwen, vaak na lange tijd in de bijstand te hebben gezeten, eruit kunnen stromen.’ De cijfers spreken boekdelen. Van 2007 tot 2015 hebben 240 leerlingen de opleiding aan de Vakschool gevolgd waarbij 168 het diploma hebben gehaald. Van de oud-leerlingen heeft 52% een baan in de zorg gevonden.

Looymans gaat hoe dan ook door met Zorgwacht. Haar ambitie is het concept uit te rollen naar andere grote steden: ‘Eigenlijk zou in elke Nederlandse achterstandswijk informele hulp geboden moeten worden om kwetsbare burgers te ondersteunen in het zelfstandig wonen.’

Meer weten?
Kijk op de website van Zorgwacht


Geplaatst op: 12 september 2016
Laatst gewijzigd op: 21 september 2016