Taskforce Gezond Eten met Ouderen

Taskforce Gezond Eten met Ouderen

Gezond eten is essentieel om fit te blijven en gezond oud te worden. De dagelijkse maaltijd kan voor ouderen ook een belangrijke rol spelen in hun gevoel van welzijn. Zowel in sociaal als psychologisch opzicht.

Bent u betrokken bij de maaltijdzorg voor ouderen? En heeft u het idee dat er ruimte is voor verbetering van deze maaltijdzorg, maar vraagt u zich af hoe u dat kunt realiseren? Mogelijk kan de inventarisatie van de Taskforce u helpen. Wij brachten 59 goede voorbeelden in kaart. Werkwijzen waarbinnen de maaltijd een hoofdrol speelt en die aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van het welbevinden van ouderen. Het kan gaan over ouderen in een zorginstelling, ziekenhuis of ouderen die thuis wonen, al dan niet met hulp van de thuiszorg.

Bezoek de website met good practices

Uitkomsten en aanbevelingen

Naast deze inventarisatie van goede voorbeelden keek de Taskforce ook naar de ervaren vraagstukken en belemmeringen bij de implementatie van verbeteringen en de gevonden oplossingen. En of er meer specifieke factoren en elementen zijn die bijdragen aan succes. De uitkomsten vindt u in het Eindrapport van de Taskforce.

Boegbeeld Janny van der Heijden

Janny van der Heijden, culinair publiciste, en bekend als jurylid van het televisieprogramma Heel Holland Bakt, is boegbeeld van de Taskforce. Zij draagt het onderwerp in kwestie een warm hart toe en besteedt op verschillende manieren aandacht aan ouderen en het belang van gezond eten voor hen.

Goede voorbeelden uitgelicht

Drie van de 59 geïnventariseerde goede voorbeelden lichten wij hieronder toe.

Janny reisde af naar zorginstelling Rijckehove in Capelle aan de IJssel. Deze instelling (onderdeel van De Zellingen) maakt op verschillende manieren werk van haar maaltijdzorg: nauwe samenwerking met lokale producenten en leveranciers, koken met de seizoenen mee en gerechten op maat voor cliënten met specifieke behoeften.

Bekijk het filmpje van Janny van der Heijden bij De Zellingen:

 

Bekijk het filmpje van Janny van der Heijden bij ‘de Kookdame’:

 

Janny nam een kijkje bij buurtrestaurant Resto van Harte in Amsterdam. Een mooi en sociaal maaltijdinitiatief:

Veelgestelde vragen

Wat was de aanleiding voor het aanstellen van de Taskforce?

De Taskforce Gezond eten met ouderen is in maart 2017 ingesteld door de toenmalige staatssecretarissen van de ministeries van VWS en EZK. Het doel is om de voedingszorg voor ouderen te verbeteren. De leden van de Taskforce zijn werkzaam in de maaltijdzorg voor ouderen. Elk van hen streeft ernaar om goede voeding voor ouderen onder de aandacht te brengen en de maaltijd weer centraal te stellen in de zorgtaken.

Welke hygiëneregels gelden voor kleinschalige woonvormen?

Voor de bereiding van eten in centrale keukens van zorginstellingen geldt de hygiënecode. Er zijn ook woonvormen waar een kleine groep bewoners zelf of met enige hulp kookt. Voor kleinschalige woonvormen gelden aangepaste hygiëneregels. Bijvoorbeeld voor het eten van een zachtgekookt ei, het trakteren van medebewoners op een visje of het registreren van temperaturen en houdbaarheid. Zie voor uitleg hierover (ook in heldere filmpjes): Hygiënecode voor woonvormen

Goede voorbeelden van Taskforce Gezond Eten met Ouderen