Zorgpact: stimuleren van regionale samenwerking onderwijs en werkgevers

Zorgpact: stimuleren van regionale samenwerking onderwijs en werkgevers

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat zij regionaal kunnen inspelen op veranderingen in de zorg.

Ook organiseert dit team bijeenkomsten om regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden een impuls te geven. Het team is bereikbaar via e-mailadres info@zorgpact.nl. Meer informatie vindt u op de website van Zorgpact.