Praktijkverhalen

Hier vind je verhalen, ervaringen en interviews uit De Nieuwe Zorgpraktijk. Laat je op deze site inspireren door goede voorbeelden en de geleerde lessen uit de praktijk. Dit en de overwonnen hobbels van professionals uit jouw werkveld dragen bij aan de beweging in de zorg.

Cliëntondersteuning helpt cliënten bij het nemen van regie over hun eigen leven en kan bijdragen aan het oplossen van ondersteuningsvragen in het gehele sociale domein. Cliënten hebben op basis van de Wmo 2015 recht op onafhankelijke cliëntondersteuning van de gemeente waar ze wonen. Dat gaat bijvoorbeeld om het ontvangen van informatie, advies en algemene ondersteuning rond zaken als zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen of om mee te gaan met het gesprek met de gemeente.

> bekijk dit thema

Werk of zinvolle dagbesteding is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Het activeert en mobiliseert mensen en zorgt ervoor dat mensen in beweging blijven, sociale contacten leggen en nieuwe mensen leren kennen. Ook stimuleert het de persoonlijke ontwikkeling en draagt het bij aan zich blij en gelukkig voelen.

> bekijk dit thema

Dementie is een ziekte die steeds vaker voorkomt in Nederland. Meer begrip in de samenleving voor dementerenden maakt het leven niet alleen voor henzelf iets makkelijker maar ook voor hun naaste omgeving. Betrokkenheid zit in kleine dingen. Bijvoorbeeld door te vragen of je iemand ergens mee kunt helpen of iemand thuis kunt brengen. Op naar een dementievriendelijke samenleving.

> bekijk dit thema

Ruim een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Dat zijn mensen met een klein sociaal netwerk, mensen die hun partner of vrienden hebben verloren of mensen met een handicap. Zij komen te weinig de deur uit en hebben weinig sociale contacten. Sommigen voelen zich dagelijks somber. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een betrokken samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken.

> bekijk dit thema

Mensen met een beperking hebben net als iedereen recht op een goed leven en een volwaardige plaats in de maatschappij. In het VN-Verdrag voor mensen met een beperking is afgesproken dat iedereen gelijke rechten heeft. In een inclusieve samenleving kan iedereen, ondanks een eventuele beperking, meedoen in de samenleving.

> bekijk dit thema

Mantelzorgers bieden zorg en/of hulp in de vorm van ondersteuning bij dagelijkse activiteiten aan een ander, vaak een partner, kind, familielid of buurtgenoot. Hierdoor kan deze persoon zich vaak redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Het sociale netwerk rond mantelzorgers en professionele zorg kan hen helpen om hun zorgtaak te verlichten.

> bekijk dit thema

Zorgprofessionals zijn vaak te veel tijd kwijt met zaken registreren, formulieren invullen en administratie. Waar het kan moet de regeldruk verminderen, door vereenvoudiging of afschaffing van regels. Zorgprofessionals moeten de ruimte krijgen om de zorgtaken te doen die zij denken dat nodig zijn. Goede zorg is het uitgangspunt.

> bekijk dit thema

Zorgprofessionals krijgen steeds meer ruimte om zelf beslissingen te nemen. Professionals met meer verantwoordelijkheid hebben meer plezier in hun werk. Professionals de ruimte bieden voor eigen ontwikkeling en professionalisering leidt tot betere zorg.

> bekijk dit thema

Technologische innovaties dragen er wezenlijk aan bij dat mensen op een prettige manier langer thuis kunnen blijven wonen. Ontwikkelingen als E-health, robotica en domotica maken ons leven een stuk gemakkelijker. Denk bijvoorbeeld aan telecoaching, telezorg, zorgrobots en slimme huiselektronica zoals een afstandsbediening voor de verwarming, de lichten en de gordijnen.

> bekijk dit thema

Mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. In hun eigen huis, hun vertrouwde omgeving met behoud van sociale netwerk. Als zij gezondheidsklachten of een beperking hebben kan een woningaanpassing of zorg nodig zijn om mensen zelfstandig te laten wonen.

> bekijk dit thema