Actueel

Het regionaal transferpunt

9 juli 2018 - In Deventer en omstreken kwamen patiënten in de VVT-instellingen nogal eens op een verkeerd bed terecht. Een paar zorgorganisaties namen het initiatief om gezamenlijk een netwerk op te zetten om de logistiek van de patiënten te stroomlijnen. Op dit regionaal transferpunt zijn inmiddels niet alleen de VVT-instellingen aangesloten maar ook de gemeente, de GGZ-instellingen, verslavingszorg en VG-zorg.

> lees meer

Wijkverpleging voor de Spoedeisende Hulp

25 juni 2018 - Je bent op leeftijd en je woont alleen. Je hebt last van hartkloppingen, moet je nu wel of niet naar een arts? Toch maar doen. Dit gebeurt vaak. Kwetsbare mensen melden zich op de spoedeisende hulp, maar worden vaak naar huis gestuurd omdat ze er niet thuishoren. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en zorgorganisaties Cordaan en Evean vonden er wat op: wijkverpleging voor de SEH.

> lees meer

Samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopnamen ouderen

18 juni 2018 - Zorgorganisatie Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf ziekenhuis werken intensief samen bij de opname van kwetsbare ouderen. Op de spoedeisende hulp komen regelmatig patiënten waarvoor ziekenhuisopname niet nodig is. Maar die ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen. Deze patiënten gaan nu rechtstreeks naar een locatie van Pieter van Foreest.

> lees meer

Meer ondersteuning mogelijk voor kwetsbare bewoners dankzij Bossche Bond

13 juni 2018 - Iemand met een huurschuld die zijn woning en daarmee zijn baan kwijtraakt, belandt van de drup in de regen. In ’s-Hertogenbosch was behoefte aan snel vrij besteedbaar geld om in complexe situaties maatwerk te kunnen bieden. De Bossche Bond geeft professionals die met kwetsbare bewoners werken, meer speelruimte.

> lees meer

Juiste vervolgzorg dankzij inzet triageconsult specialist ouderengeneeskunde en Verwijshulp.nl

11 juni 2018 - Transferverpleegkundigen, (huis)artsen, praktijkondersteuners, zorgprofessionals of professionals op de SEH/huisartsenpost kunnen nu snel de juiste vervolgzorg voor de patiënt indiceren en zoeken. Dat is mogelijk met een goede triage die 24 uur beschikbaar is voor verwijzers en inzage in beschikbare plekken via de website Verwijshulp.nl. Het resultaat is een snellere uitstroom van patiënten vanaf de SEH of verpleegafdeling naar vervolgzorg, en een goede doorstroom door juiste indicatiestelling.

> lees meer