Actueel

Het regionaal transferpunt

9 juli 2018 - In Deventer en omstreken kwamen patiënten in de VVT-instellingen nogal eens op een verkeerd bed terecht. Een paar zorgorganisaties namen het initiatief om gezamenlijk een netwerk op te zetten om de logistiek van de patiënten te stroomlijnen. Op dit regionaal transferpunt zijn inmiddels niet alleen de VVT-instellingen aangesloten maar ook de gemeente, de GGZ-instellingen, verslavingszorg en VG-zorg.

> lees meer

Op de juiste plek herstellen op de spoedafdeling van Groenhuysen

14 februari 2018 - In West-Brabant kunnen deze oudere kwetsbare patiënten terecht op de spoedafdeling van VVT-instelling Groenhuysen. Een Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundige en fysio- en ergotherapeuten stellen er een behandelplan op om je snel op de been te helpen.

> lees meer

24/7 bereikbaar om een bed te vinden in regio Enschede

23 oktober 2017 - Ontslagen uit het ziekenhuis, maar niet naar huis kunnen. Dat overkomt veel ouderen. Ze kunnen dan herstellen in een verzorging- of verpleeghuis. Maar hoe vindt de medisch specialist zo snel een bed voor ze? In Medisch Spectrum Twente kunnen artsen contact opnemen met Zorgschakel Enschede. Die kijkt of er een bed vrij is in de regio.

> lees meer

Acute Dienst ondersteunt huisartsen bij crisiszorg

16 januari 2017 - Sinds 1 januari 2016 worden huisartsen in de regio Westland, Schieland en Delfland ondersteund door de ‘Acute Dienst’ van Careyn. Patiënten die met spoed in een verpleeghuis of een verzorgingshuis opgenomen moeten worden of direct thuis- of respijtzorg nodig hebben, kunnen door de huisarts aangemeld worden.

> lees meer