Ellemeet

Schell Fysiotherapie Schouwen-Duiveland fysio manuele therapie

Schell Fysiotherapie Schouwen-Duiveland

Wij fungeren als een professionele, klantgerichte en innovatieve lokale fysiotherapiepraktijk waarbij wordt gestreefd naar het op een binnen de zorgvisie passende en een wetenschappelijke verantwoorde basis beantwoorden van de hulpvraag.Kernwoorden voor de praktijk zijn:Professioneel wil zeggen goed georganiseerd, een optimaal gebruik van de aanwezige capaciteit (medewerkers gediplomeerd c.q. opgeleid volgens actuele wetenschappelijke kennis en het

Schell Fysiotherapie Schouwen-Duiveland Lees verder >>

Scroll naar top