Santpoort-Noord

Fysiotherapie Bultje massage fysio

Fysiotherapie Bultje

De fysiotherapeut is specialist in het behandelen van en voorkomen van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Tijdens de eerste afspraak vormen we ons via een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek een beeld van uw hulpvraag, klachten en mogelijkheden. Daarop baseren we een behandelplan.De behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen:•uitleg, instructie en advies (ontstaan, verloop en herstel

Fysiotherapie Bultje Lees verder >>

Schaik B M van fysio manuele therapie

Schaik B M van

Kinderfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie, die zich richt op het observeren, onderzoeken en behandelen van het in zijn motorische ontwikkeling bedreigde kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze doelgroep vraagt om specifieke deskundigheid. Kinderfysiotherapie Santpoort heeft deze deskundigheid in huis. Specialisaties: 1. Sensorische Integratie. 2. Vroeg diagnostiek en Vroeg

Schaik B M van Lees verder >>

Scroll naar top