Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

In Zuid-Kennemerland hebben Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob de ketenzorg beter georganiseerd. Het eerste resultaat is de website CAZHEM met een actueel overzicht van de beschikbare spoedplaatsen in de VVT in de ANW-uren. Het aantal cliënten dat onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen is daarmee sterk verminderd.

De website geeft artsen snel inzicht in de beschikbaarheid. Ook staan op de site triagevragen die de zorgverlener helpen te beoordelen of spoedvervolgzorg nodig is.

Wat was het probleem?

Maja Brant, transitiemanager bij Kennemerhart: ‘Het Spaarne Gasthuis gaf aan dat het cliënten opneemt terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Dat komt omdat de medewerkers ons, de VVT-instellingen in de regio in de avond-, weekend- en nachturen (ANW), niet goed konden bereiken. Ze kregen geen goed antwoord of er plek was of niet en dan ging een oudere naar het ziekenhuis.’

Vanuit de huisartsenpost, het ziekenhuis en verpleeghuisinstellingen Zorgbalans en Kennemerhart is gekeken naar wat er ’s nachts mist. Ten eerste was dat een goed overzicht van de beschikbare bedden. Ten tweede was er geen centraal punt om de beschikbaarheid op te vragen. De ziekenhuizen moest naar alle verpleeghuizen in de regio bellen en vaak had een verpleegkundige ook geen zicht op de beschikbaarheid van het gehele tehuis.

Wat is jullie oplossing?

Sinds 1 juli 2017 biedt de website www.cazhem.nl een actueel overzicht van beschikbare spoedplaatsen in de VVT. Hierbij zijn de drie grote aanbieders in de regio aangesloten, Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob. De site geeft artsen op de spoedpost en SEH een online overzicht van beschikbare VVT spoedplaatsen in de regio Zuid-Kennemerland in de ANW-uren.

‘Het loopt goed’, aldus Brant. ‘We hebben in zeven maanden tijd al 76 mensen met een acute vraag kunnen plaatsen. Denk onder andere aan iemand die niet meer thuis kon wonen omdat hij gevallen is of een mantelzorger die uitvalt waardoor een cliënt die psychogeriatrische zorg (PG) nodig heeft opgevangen moet worden. Cliënten ervaren het als positief dat ze niet naar een ziekenhuis hoefden want dit is een betere plek om te herstellen en weer naar huis te gaan.’

Wie is gebaat bij die oplossing?

Alle partijen gaan erop vooruit, vult Tanja Hünteler, team Thuiszorg Technologie en Acute Zorg, aan. ‘Artsen zijn minder tijd kwijt om zorg te regelen en kunnen zich bezighouden met hun kerntaken. Ook hoeven cliënten niet urenlang op de spoedeisende hulp door te brengen in afwachting van een plek. Op de website staat ook een triageschema. Als de SEH belt, is het meteen duidelijk of het een PG-cliënt betreft. Voorheen duurde het 20 minuten om dat uit te vragen, nu nog maar 5 minuten. Ter controle moet er wel telefonisch worden gecheckt of het klopt dat er plek is. Dan kan binnen 10 minuten een opname worden afgehandeld in plaats van een half uur.’

Ook is op de website een stroomdiagram opgenomen, die artsen ondersteunt in het maken van de beste afweging voor de cliënt.

Wat is de volgende stap?

Volgende stap is het systeem te koppelen voor het Eerstelijns verblijf en de Geriatrische Revalidatie Zorg overdag, oftewel de ELV- en de GRZ-bedden. Voor de mensen die permanent ergens gaan wonen, moet beter worden gekeken waar iemand past. Dat vraagt een persoonlijke match tussen cliënt en afdeling. Dus CAZHEM is een goed systeem maar niet voor de langdurige zorg.

Advies aan anderen: wat is de belangrijkste sleutel om dit voor elkaar te krijgen?

Tanja Hünteler: ‘Begin klein en maak gebruik van de infrastructuur die je al hebt. Om het uitvoerbaar te houden is het raadzaam met een slechts een paar partijen te starten en het samen in gang te zetten. Vervolgens uitbreiden is makkelijker dan het vanaf de start groots aan te pakken. En ga kijken in de keuken van andere organisaties waar dergelijke trajecten al op de rails staan.’

Waar vind ik meer informatie?

Telefoonnummer CAZHEM: 088-1189211
Kijk op de website van CAZHEM

Contactpersonen

Maja Brant, transitiemanager bij Kennemerhart, maja.brant@kennemerhart.nl
Tanja Hünteler, team Thuiszorg Technologie en Acute Zorg, t.hunteler@zorgbalans.nl

Programma Wijkgerichte Zorg

Sinds 2016 is er voor de uren overdag het Programma Wijkgerichte Zorg. ‘Dat zijn afspraken tussen huisartsen en 12 verpleging- en verzorgingsinstellingen om gezamenlijk ouderen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen’, licht Elly Abbenhuis, directeur Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland, toe. ‘Daarnaast gaat het ook om een goede aansluiting met het aanbod van gemeenten vanuit het sociaal domein. Als de hulp vanuit het sociaal domein en de verzorging vanuit de wijkverpleging en de medische zorg goed op elkaar is afgestemd, kun je meer betekenen voor de kwetsbare ouderen.’

Voor dit programma is een telefonisch informatiepunt ingesteld, bemand door wijkverpleegkundigen niveau 5 die patiënten en mantelzorgers maar ook zorgverleners te woord staan en vragen kunnen beantwoorden.

Ook bemiddelt het informatiepunt in het vinden van een beschikbaar ELV-bed overdag. Er zijn twee verschillen met het aanbod vanuit de ANW:
– Overdag wordt er gewerkt met het aanbod van alle verpleging- en verzorgingsinstellingen in de hele regio die ELV-bedden hebben.
– Overdag kan er contact worden opgenomen met een instelling om de beschikbaarheid te checken. Voor de ANW-uren houden de aangesloten instellingen ELV-bedden beschikbaar.

Waar vind ik meer informatie?

Telefoonnummer Wijkgerichte zorg: 06-23584652

Contactpersoon

Elly Abbenhuis, directeur Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland, eabbenhuis@hczk.nl


Geplaatst op: 15 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018