Hoe je langer thuis kunt blijven wonen door duurzame organisatie van zorg en welzijn

Hoe je langer thuis kunt blijven wonen door duurzame organisatie van zorg en welzijn

In de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde zorgen lokale ouderenteams ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De teams bestaan primair uit huisartsen, praktijkondersteuners ouderen, wijkverpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskunde en de ouderenadviseur van de welzijnsorganisatie. De teams richten zich op de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen. Dit doen zij samen met anderen in het netwerk van de cliënt. Het communicatieplatform OZOverbindzorg ondersteunt deze samenwerking.

Om zelfstandig te blijven wonen, is een goede organisatie van zorg en welzijn belangrijk. Edith de la Fuente, projectleider Ouderenzorg GezondVeluwe: ‘Het gaat niet alleen om lichamelijke klachten, maar ook om mentale aspecten, zingeving en welzijn. Je moet naar de hele mens kijken.’

Werkafspraken

Twee jaar geleden is Gezond Veluwe begonnen met de lokale ouderenteams, georganiseerd rondom één of meer huisartspraktijken. Vitale en kwetsbare ouderen werd gevraagd wat ze nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen. Hun wensen vormden input voor de invulling van de samenwerking.

In een regionale projectgroep maken professionals uit zorg en welzijn multidisciplinaire werkafspraken: wie doet wat en wanneer? Daarbij zijn ook een casemanager dementie en geriater betrokken. Dat is vooral belangrijk voor de afstemming met ouderen die kampen met multiproblematiek en/of geheugenproblemen. Er vindt ook afstemming plaats met Wmo consulenten van de gemeenten.

Online communicatie

De multidisciplinaire besprekingen en het online platform OZOverbindzorg leveren een belangrijke bijdrage aan de samenwerking. Via OZOverbindzorg communiceren cliënten, mantelzorgers en professionals met elkaar. Het platform is vanuit de cliënt en mantelzorger georganiseerd, en niet vanuit de professionals zoals gebruikelijk is. De cliënt geeft toestemming aan professionals en anderen in zijn netwerk om de OZOverbindzorg te gebruiken.

‘Cliënten of hun mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld vragen stellen aan professionals. En professionals onderling aan elkaar. Als een wijkverpleegkundige ziet dat een wond is verslechterd, kan ze een foto sturen naar de huisarts met de vraag ernaar te kijken. Je kunt bijvoorbeeld ook bestellingen doen bij de apotheek of de ouderenadviseur verzoeken langs te komen bij een eenzame oudere. Het systeem kan 24/7 gebruikt worden. Dat scheelt veel telefoontjes en daardoor (wacht)tijd.’

Iedereen op de hoogte

Het voordeel van deze werkwijze is dat iedereen op de hoogte is, en dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede. ‘Cliënten geven vaak aan dat ze het prettig vinden dat zij snel in contact kunnen komen met zorgverleners, maar ook dat het een gerust gevoel geeft dat de professionals goed samenwerken en weten wat er speelt.’

Onlangs is het Sint Jansdal ziekenhuis aangesloten bij OZOverbindzorg. Poliklinieken, zoals wond- en stomazorg en hartfalen – waar patiënten langdurig worden behandeld – zijn nu ook beter geïnformeerd over de zorg rondom kwetsbare ouderen en kunnen belangrijke informatie overdragen aan cliënt, mantelzorger en de professionals in de thuissituatie.

Resultaten

Inmiddels werken alle huisartsenpraktijken van zorggroep Medicamus in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde in een lokaal ouderenteam, met ondersteuning van OZOverbindzorg. Ook alle huisartsen in Elburg en Oldebroek werken met het platform. In totaal zijn meer dan 1000 professionals en ruim 600 ouderen aangesloten op het online platform. Bijna de helft van de ouderen geeft aan dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. En 40% van de mantelzorgers voelt zich ontlast en zelfredzamer met OZOverbindzorg. De professionals zijn tevreden over de samenwerking. ‘De lijnen zijn korter, professionals stemmen hun rollen steeds beter af en vullen elkaar aan. Hierdoor kun je ouderen echt goed helpen. Dat geeft meer werkplezier.

Gevraagd naar een tip voor andere initiatiefnemers die ook met een lokaal ouderenteam willen werken, antwoordt De la Fuente: ‘Pak het gedegen en stapsgewijs aan, betrek de professionals bij de ontwikkeling op maat en zorg voor goede, zorgvuldige monitoring en afspraken over communicatie.

Zo brengt GezondVeluwe elke maand een nieuwsbrief uit voor professionals en andere betrokkenen en een paar keer per jaar een nieuwsbericht voor inwoners van de regio. De resultaten worden op 3 niveaus gemeten – inwoners regio, specifieke populatie en per project – en weergegeven in een overzichtelijk dashboard.

Contactgegevens

Edith de la Fuente, projectleider Ouderenzorg GezondVeluwe, e-mail edlfuente@raedelijn.nl

Meer informatie

Video over GezondVeluwe
– Op de website van GezondVeluwe kun je een infographic downloaden waarin de belangrijkste opbrengsten van twee jaar GezondVeluwe visueel zijn samengevat

Betrokken organisaties

Huisartsencoöperatie Medicamus, Ziekenhuis Sint Jansdal, Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe, Coöperatie apotheken Noordwest-Veluwe, Coöperatie paramedische zorggroep FieGel, Zorgbelang Gelderland, Stichting Icare, GGZ Centraal, Gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Zeewolde, Elburg en Oldebroek, RST zorgverleners, WZU Veluwe, Coloriet, Buurtzorg, Zorgverlening Het Baken, lokale welzijnsorganisaties en Raedelijn, programmateam GezondVeluwe.


Geplaatst op: 5 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018