Meer ondersteuning mogelijk voor kwetsbare bewoners dankzij Bossche Bond

Meer ondersteuning mogelijk voor kwetsbare bewoners dankzij Bossche Bond

Iemand met een huurschuld die zijn woning en daarmee zijn baan kwijtraakt, belandt van de drup in de regen. In ’s-Hertogenbosch was behoefte aan snel vrij besteedbaar geld om in complexe situaties maatwerk te kunnen bieden. De Bossche Bond geeft professionals die met kwetsbare bewoners werken, meer speelruimte.

Wat was het probleem?

Eric van Lokven, transformatiemanager bij gemeente ’s-Hertogenbosch: ‘Bij onze professionals in het Sociaal Domein werd er teveel gedacht vanuit de regels. Daardoor kwamen we veel belemmeringen tegen, waardoor we uiteindelijk niet tot een passende oplossing kwamen of tot een duurdere oplossing dan strikt noodzakelijk is.’

Oplossing

‘We (woningbouwcorporaties en gemeente) hadden gehoord van het initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden, dat een bepaald model gebruikt waarmee ze complexe casuïstiek afhandelen. Wij vonden het ook interessant om daarmee aan de slag te gaan met casussen die vastliepen.’

‘We hebben Albert Jan Kruiter uitgenodigd om uitleg te geven over de manier waarop hij werkt met de zogenoemde Waardendriehoek. Daar hebben we de Bossche variant van ontwikkeld.’

‘De driehoek bestaat uit de volgende factoren:
– Legitimiteit (Welke regels zijn belemmerend?)
– Maatschappelijk rendement (Wat besparen we aan maatschappelijke kosten?)
– Betrokkenheid (En wat wil de burger zelf?)
Daarbij kijken we naar het maatschappelijke rendement en de doorbraak die we dan bereiken.’

Maatwerk Method

‘Bijvoorbeeld: iemand heeft een huurschuld van € 4.000 en dreigt uit zijn woning te worden gezet. Een gedwongen uithuiszetting kost de maatschappij circa € 6.000. De persoon in kwestie gaat dan naar maatschappelijke opvang, geschatte kosten € 30.000 per jaar. Vanuit deze opvang is de persoon niet in staat om te werken dus gaat naar een uitkeringssituatie en moet gebruik maken van de Participatiewet, ook zo’n € 15.000 per jaar. De regels belemmeringen dat we daar Bijzondere Bijstand voor verlenen. Vaak hebben deze mensen schulden, waardoor ze geen lening kunnen krijgen. Dus door de regels zijn we aan handen en voeten gebonden om hen goed te kunnen helpen.’

‘In dit praktijkvoorbeeld hebben we de huurschuld vanuit de Bossche Bond betaald. Wel hebben we ons er eerst van verzekerd dat de bewoner verder kan met zijn leven en niet over een half jaar weer in dezelfde situatie zou verkeren.’ We gaan dus altijd voor een duurzame oplossing.

Resultaten

‘Het afgelopen jaar hebben we 140 van dit soort dossiers afgehandeld. Het unieke van de Bossche Bond is dat we 14 partijen in de zorg en een organisatie die de Participatiewet uitvoert, bereid gevonden om elk € 5.000 te storten in de pot. Daarin verschillen we wezenlijk van noodfondsen die in de regel geld krijgen van gemeenten.’

‘Een secretariaat beoordeelt de dossiers en de aanvragen die binnenkomen en beschikt over de middelen in onze kas. Het secretariaat bestaat uit 4 mensen die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld een gemeente of een woningcorporatie en een uur in de week hier tijd aan besteden.’

Wat is er nodig geweest om dit te bereiken?

‘We hebben een aantal bestuurders van enkele grote organisaties uitgenodigd en dit idee aan hen voorgelegd. Zij voelden er wel voor om op deze manier invulling te geven aan de transitie en buiten de kaders om te denken. Het was verrassend snel geregeld. Van het eerste overleg met het Instituut voor Publieke Waarden tot realisatie van de Bossche Bond zat drie maanden tijd.’

Wat is de huidige status?

‘We willen het doorontwikkelen, mede om het meer status te geven. Elk half jaar evalueren we met de bestuurders over waar de knelpunten liggen. Aan de hand daarvan kijken we of we de belemmerende regels aan kunnen passen zodat die desbetreffende persoon niet meer bij de Bossche Bond hoeft aan te kloppen maar in het reguliere systeem past.’

‘We zijn bezig om van alle organisaties ambassadeurs te trainen om gedachtegoed in de eigen organisatie uit te dragen en in te bedden. Zodat mensen steeds meer durven te kijken naar het maatschappelijke rendement. Terwijl mensen zijn opgeleid om regels toe te passen. We willen dat veel breder trekken en ook de maatschappelijke kosten meenemen in onze afwegingen.’

‘Inmiddels heeft Eindhoven ons hiervoor benaderd en ook Oss heeft interesse.’

Deelnemende organisaties Bossche Bond

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabant Wonen, Cello, Brabantzorg, Divers, Juvans, Oosterpoort, Mee, Zayaz, Maatschappelijke Opvang, Reinier van Arkel, Kleine Meierij, Novadic Kentron en de van Neynsel groep.

Waar vind ik meer informatie?

Kijk op de website van https://www.onsplatform.tv/bosschebond/

Contactgegevens

Eric van Lokven, e.vanlokven@s-hertogenbosch.nl


Geplaatst op: 13 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018