Vriendschap tussen kinderen met en zonder beperking bij Klas op Wielen

Vriendschap tussen kinderen met en zonder beperking bij Klas op Wielen

‘Een van onze kinderen, een zwaar gehandicapt meisje, blijkt aardig overweg te kunnen met een speciale oogbestuurde computer. Hiermee kan ze kleuren benoemen, vormen sorteren en cijfers en letters herkennen. Dat doet ze met veel plezier samen met de leerlingen van groep 4.’ Aan het woord is initiatiefnemer Roeland Vollaard. Klas op Wielen is een kleinschalige zorgorganisatie die zorg en ondersteuning aan gehandicapte kinderen biedt op een locatie in of nabij een reguliere school. In maart brachten staatssecretaris van Rijn en staatssecretaris Dekker van OCW een bezoek aan Klas op Wielen om te zien hoe dit initiatief in de praktijk vorm krijgt.

Op natuurlijke wijze

‘Klas op Wielen stelt het kind centraal en stemt de zorg en ondersteuning volledig af op de mogelijkheden en behoeften van elk individueel kind’, vervolgt Vollaard. ‘Het doel is om kinderen met een beperking dagelijks in contact te brengen met kinderen zonder handicap. Hiermee hoop ik meer inclusie te realiseren voor mensen met ernstige beperkingen.’

Snel geaccepteerd

Klas op Wielen is er voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Dat kan een combinatie zijn van een verstandelijke en/of lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Vollaard heeft zelf grote betrokkenheid bij deze doelgroep. Eerst was hij werkzaam als fysiotherapeut en later als manager bij een zorginstelling. Ook logeren er regelmatig meervoudig gehandicapte kinderen bij hem thuis. Het viel Vollaard op dat ze door de buurtkinderen niet werden gepest of buitengesloten maar snel werden geaccepteerd. Zo kwam hij op het idee van de Klas op Wielen.

De grootste lol

Op maandag 7 maart 2016 kregen Van Rijn en Dekker een rondleiding door een aantal praktijkruimten van het Clusius College waar de kinderen van Klas op Wielen, afhankelijk van hun mogelijkheden en interesses, kunnen aansluiten bij de praktijklessen. Jarno, een van de kinderen van Klas op Wielen, en Sanne, een leerlinge van het Clusius College, mochten de rondleiding begeleiden. Ondanks dat Jarno niet kan praten, hadden de twee zichtbaar de grootste lol met elkaar.

Zinvol werkbezoek

Van Rijn en Dekker gingen in gesprek met leerlingen, ouders, school, hulpverleners en de initiatiefnemer van de stichting. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de samenwerking. Van Rijn vond het een zinvol werkbezoek en sprak zijn waardering uit over de manier waarop Klas op Wielen de zorg en ondersteuning volledig rondom de behoefte en (ontwikkelings)mogelijkheden van de kinderen heeft georganiseerd.

Sterke onderlinge band

Ook Vollaard is te spreken over het bezoek: ‘Beide staatssecretarissen hadden veel belangstelling voor alle betrokkenen. En tijdens hun aanwezigheid werden de positieve gevolgen van het contact tussen de kinderen van Klas op Wielen en de leerlingen van het Clusius College mooi zichtbaar. Er is vaak een sterke onderlinge band en er ontstaan zelfs hechte vriendschappen.’

Klas op Wielen bestaat sinds 2011 en is één van de inmiddels dertien Samen-naar-School Klassen die worden gesteund en gestimuleerd door de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind. Het initiatief wordt gefinancierd vanuit de Wlz-indicatie van de kinderen (grotendeels in de vorm van Zorg in Natura). Klas op Wielen heeft een accommodatie op basisschool het Kompas en is daarnaast de eerste Samen-naar-School klas op het voortgezet onderwijs, met een accommodatie bij Clusius College VMBO Groen.

Kijk voor meer informatie op de website Klas op Wielen Alkmaar


Geplaatst op: 15 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 29 augustus 2017