Wijkverpleegkundige in het ziekenhuis

Wijkverpleegkundige in het ziekenhuis

In Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen hebben wijkverpleegkundigen een eigen werkplek. Ze starten hun diensten met een ronde langs de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp. Zo zijn ze zichtbaar voor de professionals op de HAP en SEH. De contactlijnen zijn bovendien kort.

Probleem

Op de SEH komen soms patiënten die geen duidelijke medische opname-indicatie hebben, maar wel een achterliggende zorgvraag. Deze patiënten kunnen niet zonder meer naar huis, omdat dit nu juist de reden was waarom ze zich melden bij de Huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp. Manager spoedeisende hulp Lilian Poulsen: ‘De patiënt is er niet mee geholpen als er thuis niets is geregeld. Dat wilden we veranderen.’

Oplossing

Binnen Proeftuin MijnZorg onderzoeken ziekenhuizen en zorgverleners hoe ze de zorg zo dicht mogelijk bij huis kunnen organiseren. ‘Thuiszorgorganisatie Meander gaf aan dat hun medewerkers dag en nacht werkzaam zijn om cliënten thuis te bezoeken. Dan is het een kleine stap om de huisartsenpost en het ziekenhuis te bezoeken, vonden ze. Om dat te kunnen doen, heeft Zuyderland als randvoorwaarde een werkplek ingericht voor de wijkverpleegkundigen.

‘Het mooie van Meander is dat ze Zuyderland Heerlen echt als wijk zien. Elke dag-, avond- en nachtdienst maakt het team een rondje “door de wijk Zuyderland MC”. Ze lopen binnen bij de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp om te checken of hulp nodig is. Een mooi voorbeeld is een patiënt die onder behandeling was van Zuyderland en thuis een nieuwe blaaskatheter nodig had. De wijkverpleegkundige heeft het katheter thuis vervangen. Vroeger zou deze patiënt met de ambulance naar de SEH worden gebracht, en dan weer naar huis zijn vervoerd.’

Omdat ze vooral buiten het ziekenhuis werken, kunnen de wijkverpleegkundigen bij kwetsbare patiënten de thuissituatie in kaart brengen. Dus als een huisarts bij een hulpvraag van een patiënt denkt aan een zorgprobleem, kunnen de wijkverpleegkundigen voorafgaand aan een bezoek aan de huisartsenpost of de SEH, meteen thuis op bezoek. Daar beoordelen zij of de patiënt inderdaad een zorgvraag heeft die moet worden opgelost of dat hij of zij een medische hulpvraag heeft.’

Wat is ervoor nodig om zo’n project op te zetten?

Huisartsen die buiten kantooruren wijkverpleegkundigen kunnen consulteren is laagdrempelig. Vaak kunnen ze dat telefonisch organiseren. Om thuiszorg vanuit het ziekenhuis te regelen, moeten nogal wat aanvraagformulieren worden ingevuld. ‘Wij vragen de wijkverpleegkundige telefonisch om hulp en hebben ervoor gekozen het papierwerk achteraf te regelen. Gewoon beginnen is het beste. En uiteindelijk viel het erg mee met de administratie. De wijkverpleegkundige heeft kennis van de soorten aanvragen en informeert en ondersteunt de artsen in het ziekenhuis.’

Daarnaast is het belangrijk om te regelen dat de wijkverpleegkundigen uit het ziekenhuis overleggen met hun collega’s in de wijk, zodat de werkzaamheden elkaar niet doorkruisen. Een andere tip is de artsen op de SEH mee te nemen in de nieuwe werkwijze. Op de SEH zijn veel artsen in wisselende samenstellingen aanwezig. Ze hebben verschillende rollen: co-assistenten, arts-assistenten en medisch-specialisten. Zo’n grote groep moet je coachend meenemen.’

Het ter beschikking stellen van de werkplek en het werkproces inrichten was snel geregeld. De programmamanager Care Cure (van Meander, Cicero en Sevagram) heeft met andere zorgverleners (huisartsenpost HOZL en Zuyderland) goede werkafspraken gemaakt om het gevoel van concurrentie te voorkomen. De wijkverpleegkundige werkt “white label”. Zij kan voor alle zorgaanbieders zorg starten en deze overdragen aan andere thuiszorgorganisaties. Binnen enkele weken hadden we de zaak op de rit.’

Resultaten

Het proefproject is mei 2017 gestart. Aanvankelijk met alleen de nachtdienst, nu met alle diensten. Binnenkort start ook Zuyderland locatie Sittard met deze werkwijze.

De inzet van wijkteam Zuyderland, is deels mogelijk door de “experimentele bekostiging” die Meander heeft met zorgverzekeraars CZ en VGZ voor de thuiszorg. Het “uurtje-factuurtje” moet hierbij worden vervangen door een vast bedrag per klant. Dit geeft meer flexibiliteit. Dit loopt momenteel al.

Meer informatie

Kijk op de website van Proeftuin MijnZorg

Contactpersoon

Lilian Poulsen, manager spoedeisende hulp bij Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen, e-mail l.poulsen@zuyderland.nl


Geplaatst op: 5 december 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018