Interventieteam onderwijs-zorg

Interventieteam onderwijs-zorg

Doel van het team is het duurzaam oplossen van hardnekkige problemen op het gebied van onderwijs en zorg voor kinderen. Het team gaat in gesprek met partijen om te zorgen dat zij zich inzetten voor een oplossing. Het interventieteam is bereikbaar voor burgers en professionals en organisaties via het e-mailadres interventieteamonderwijs-zorg@minvws.nl.

Informatie op de website Passend Onderwijs | Brochures en handreikingen en Rijksoverheid | Leren van complexe thuiszittersproblematiek.

Goede voorbeelden van Interventieteam onderwijs-zorg


Er zijn geen gerelateerde artikelen.