Merkbaar minder regeldruk

Merkbaar minder regeldruk

Dit team pakt de regeldruk in de zorg aan om er zo voor te zorgen dat zorgprofessionals meer tijd krijgen voor goede zorg aan de patiënt. Het team werkt samen met zorgprofessionals, patiënten, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en toezichthouders aan het verminderen van overbodige bureaucratie in de praktijk. Zo kunnen bijvoorbeeld huisartsen nu speciale voeding voorschrijven zonder aanvullend formulier, en is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd.

Het doorgeven van knelpunten is mogelijk via de betrokken brancheorganisaties. Ook kunnen knelpunten (specifiek voor VWS) worden doorgegeven via het e-mailadres aanpakregeldruk@minvws.nl.

Meer weten?
Kijk op de volgende website voor meer informatie over aanpak van de regeldruk in de zorg:

Goede voorbeelden van Merkbaar minder regeldruk


Er zijn geen gerelateerde artikelen.