Waardigheid en trots

Waardigheid en trots

In totaal trekken 150 zorgaanbieders in groepen op om op diverse thema’s met regelruimte een best practice te worden zoals op thema’s als: mantelzorgers, meten en verantwoorden kwaliteit, langer thuiswonen (indicatiestelling) en persoonsvolgende bekostiging. Deze groepen worden met teams ondersteund. Deelnemers met vragen over hun verbetertraject kunnen terecht bij hun themacoördinator of communicatie-contactpersoon. Voor informatie is Waardigheid en trots telefonisch te bereiken op 030 789 25 10. Het e-mailadres is info@waardigheidentrots.nl. Meer informatie is te vinden op de website Waardigheid en trots.

Goede voorbeelden van Waardigheid en trots


Er zijn geen gerelateerde artikelen.