Actueel

Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

15 maart 2018 - In Haarlem hebben Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob de ketenzorg beter georganiseerd. Het eerste resultaat is de website CAZHEM met een actueel overzicht van de beschikbare spoedplaatsen in de VVT in de ANW-uren. Het aantal cliënten dat onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen is daarmee sterk verminderd.

> lees meer

Op de juiste plek herstellen op de spoedafdeling van Groenhuysen

14 februari 2018 - In West-Brabant kunnen deze oudere kwetsbare patiënten terecht op de spoedafdeling van VVT-instelling Groenhuysen. Een Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundige en fysio- en ergotherapeuten stellen er een behandelplan op om je snel op de been te helpen.

> lees meer

Samenwerkingsovereenkomst ELV regio Zwolle

6 december 2017 - In Zwolle hebben 13 zorginstellingen een samenwerkingsovereenkomst getekend met het doel de kwaliteit van de keten ELV te verhogen door effectieve en efficiënte samenwerking binnen het zorgtraject van cliënt, waardoor kwetsbare ouderen voldoende ondersteuning ontvangen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

> lees meer

Het samenwerkingsconvenant eerstelijns verblijf in Drenthe

22 november 2017 - Sinds vorig jaar november hebben de 5 samenwerkingspartners en de huisartsen in de regio aan het convenant gewerkt. Het doel is de realisatie van een eenduidige, gezamenlijke werkwijze. Het gezamenlijk streven is voorspoedige terugkeer van patiënten naar hun oorspronkelijke woonsituatie.

> lees meer

Beschikbaarheid ELV-bedden in Zuid-Limburg gestroomlijnd met ELV-loket

16 november 2017 - In het indiceren van de ELV-bedden hebben huisartsen een centrale rol gekregen. Zij hebben echter geen enkel zicht op het aantal bedden dat voor kortdurend eerstelijns verblijf beschikbaar is en waar deze bedden zich bevinden. Zorgorganisatie ZIO lanceerde hiertoe het ELV-loket.

> lees meer