Actueel

Acute zorg bij Aafje: ‘Juiste zorg op de juiste plek’

20 juni 2018 - Iedereen weet dat kwetsbare ouderen niet thuishoren op de Spoedeisende Hulp of het ziekenhuis als het niet strikt medisch noodzakelijk is. Ze hebben warme en liefdevolle zorg nodig, is de overtuiging van zorgorganisatie Aafje. Voor deze mensen biedt Aafje een kortdurend verblijf aan, waarin een team van specialisten vaststelt wat nodig is en een passende oplossing regelt.

> lees meer

Samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopnamen ouderen

18 juni 2018 - Zorgorganisatie Pieter van Foreest en het Reinier de Graaf ziekenhuis werken intensief samen bij de opname van kwetsbare ouderen. Op de spoedeisende hulp komen regelmatig patiënten waarvoor ziekenhuisopname niet nodig is. Maar die ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen. Deze patiënten gaan nu rechtstreeks naar een locatie van Pieter van Foreest.

> lees meer

Juiste vervolgzorg dankzij inzet triageconsult specialist ouderengeneeskunde en Verwijshulp.nl

11 juni 2018 - Transferverpleegkundigen, (huis)artsen, praktijkondersteuners, zorgprofessionals of professionals op de SEH/huisartsenpost kunnen nu snel de juiste vervolgzorg voor de patiënt indiceren en zoeken. Dat is mogelijk met een goede triage die 24 uur beschikbaar is voor verwijzers en inzage in beschikbare plekken via de website Verwijshulp.nl. Het resultaat is een snellere uitstroom van patiënten vanaf de SEH of verpleegafdeling naar vervolgzorg, en een goede doorstroom door juiste indicatiestelling.

> lees meer

Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer

15 maart 2018 - In Haarlem hebben Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob de ketenzorg beter georganiseerd. Het eerste resultaat is de website CAZHEM met een actueel overzicht van de beschikbare spoedplaatsen in de VVT in de ANW-uren. Het aantal cliënten dat onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen is daarmee sterk verminderd.

> lees meer

Op de juiste plek herstellen op de spoedafdeling van Groenhuysen

14 februari 2018 - In West-Brabant kunnen deze oudere kwetsbare patiënten terecht op de spoedafdeling van VVT-instelling Groenhuysen. Een Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundige en fysio- en ergotherapeuten stellen er een behandelplan op om je snel op de been te helpen.

> lees meer