Huisartsenpraktijk Bögels huisarts {stad}

Huisartsenpraktijk Bögels

De praktijk verzorgt reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor de ingeschreven patienten. Het basistakenpakket, zoals vastgesteld door de Nederlandse beroepsorganisatie van huisartsen, is hierbij het uitgangspunt. Wij streven naar laagdrempelige, persoonsgerichte en continue zorg.

Huisartsenpraktijk Bögels Lees verder >>