24/7 bereikbaar om een bed te vinden in regio Enschede

24/7 bereikbaar om een bed te vinden in regio Enschede

Ontslagen uit het ziekenhuis, maar niet naar huis kunnen. Dat overkomt veel ouderen. Ze kunnen dan herstellen in een verzorgings- of verpleeghuis. Maar hoe vindt de medisch specialist zo snel een bed voor ze? In Medisch Spectrum Twente kunnen artsen contact opnemen met Zorgschakel Enschede. Die kijkt of er een bed vrij is in de regio.

Zorgschakel Enschede is een samenwerking tussen vier verpleeg- en verzorgingsorganisaties: Liberein, Livio, Manna en de Posten. De medewerkers zijn gevestigd in Medisch Spectrum Twente. Ze zijn 24/7 bereikbaar om een bed te vinden voor kwetsbare patiënten (vaak ouderen). Ook huisartsen kunnen hiervan gebruikmaken.

De artsen geven aan wat voor soort zorg nodig is: geriatrische revalidatie, eerstelijns verblijf (ELV) of een langdurige opname in het verpleeghuis. Lukt het niet om een bed in de regio te vinden, dan kijkt Zorgschakel Enschede naar mogelijkheden buiten de regio.

Betere en goedkopere zorg

De zorg voor patiënten die niet thuis kunnen herstellen is gespecialiseerde zorg. Verpleeg- en verzorgingshuizen boden het in een klein volume aan. Met meer samenwerkingspartners is het mogelijk om meer volume te maken. Dat is minder kostbaar, terwijl de patiënten dezelfde hoogwaardige zorg krijgen.
Vanuit die optiek namen vier instellingen ruim een jaar geleden het initiatief voor Zorgschakel Enschede. De dienstverlening voorziet in een behoefte: het ziekenhuis en de huisartsen maken er dankbaar gebruik van. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Onlangs sloten twee andere instellingen zich aan bij de dienstverlening van de Zorgschakel.

Naast herstel in het verpleeg- of verzorgingshuis, regelt Zorgschakel ook de nachtzorg en gespecialiseerde thuiszorg, zoals wondzorg en medisch technisch handelen. Reguliere thuiszorg, met een veel hoger volume, verloopt niet via Zorgschakel.

Hectische Spoedeisende Hulp

Toen Zorgschakel het Medisch Spectrum Twente benaderde voor samenwerking, was het ziekenhuis direct enthousiast. Elles Stijnen, projectmanager Transmurale Ketenzorg: ‘Elke dag krijgen we veel kwetsbare patiënten over de vloer. Een deel hiervan komt binnen op de Spoedeisende Hulp. De meeste van deze patiënten hoeven niet te worden opgenomen in het ziekenhuis. Vroeger moest de medisch specialist met zes verzorgings- en verpleeghuizen bellen voor een plek. Dat kostte veel tijd en die tijd hebben artsen niet. Vooral op de Spoedeisende Hulp is het erg hectisch. Vaak besloot de arts om de patiënt toch op te nemen. Dan kwamen ze op een zaal met andere patiënten terecht. Dat is geen ideale situatie om te herstellen. Bovendien werd zo een duur ziekenhuisbed bezet gehouden.’

Makkelijk te vinden

Het ziekenhuis stelde met plezier een kantoor beschikbaar voor Zorgschakel Enschede. Dichtbij de entree, zodat de medewerkers gemakkelijk te vinden zijn. ‘We kunnen snel schakelen. Vaak weten de medewerkers van Zorgschakel meteen of er een geschikt bed vrij is. Ze hebben altijd de beschikking over actuele informatie. Dit scheelt ons heel veel tijd en dat merken we aan de resultaten. We kunnen nu veel meer kwetsbare patiënten goed en tijdig laten herstellen in een verzorgings- of verpleeghuis.’

Vergeet de concurrentie

Gevraagd naar het belangrijkste aspect van soepele ketensamenwerking, antwoordt Stijnen: ‘Concurrentie vergeten en bereid zijn de krachten te bundelen. Wij hebben in ons ziekenhuis ook een Transferpunt die zich met het regelen van nazorg bezighoudt. Toen Zorgschakel werd opgericht, moesten we overleggen hoe we onze dienstverlening voor kwetsbare patiënten goed op elkaar konden afstemmen. Dat was in het begin even wennen, maar het wees zich vanzelf. Wij zorgen als ziekenhuis voor de communicatie met de patiënt en het vervoer. Zorgschakel regelt de bedden. Daarnaast zijn korte communicatielijnen belangrijk om snel een bed te vinden voor mensen die dat nodig hebben.’

Meer weten?
Website Zorgschakel Enschede: Zorgschakel Enschede

Contactpersoon:
Ellen Stijnen, Projectmanager Transmurale Ketenzorg, Medisch Spectrum Twente, e.stijnen@mst.nl


Geplaatst op: 23 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018